Finansinspektionens förslag på skärpta amorteringskrav

Nu har alltså Finansinspektionen fattat beslut om att lägga fram sitt förslag på nya hårdare och mycket tuffare amorteringsförslag. Flera källor inom politiken, menar att detta är resultatet av att andra åtgärdsförslag från FI, inte fått gehör. Exempelvis skulle minskade ränteavdrag kunna ge effekt men då inte slå enbart mot dem som är på väg att nyinträda på bostadsmarknaden. Huruvida förslaget kommer att godkännas av regeringen eller inte är i dagsläget väldigt oklart då man inte har en enhetlig syn på hur det aktuella läget skall lösas. Så som förslaget ser ut ser det nämligen inte bara ut att "kyla ner" hushållens benägenhet att ta stora lån på bostäder, utan det ställer även bostadspolitiken i stor på sin spets.

Om förslaget ska införas eller inte kommer slutligen att avgöras av regeringen. Och OM det godkänns kan det träda i kraft redan i början av nästa år. Vi sätter ett stort OM kring detta då mycket talar för att det är olika politiska områden och intressen som kan komma att ställas mot varandra.

I Finansierinspektionens stabilitetsrapport, beskrivs en oroväckande utveckling. Utvecklingen visar på att en stark konjunktur tillsammans med väldigt låga räntor, tenderar att öka både hushållens vilja till hög skuldbelastning och samtidigt driva på fortsatt stigande bostadspriser.

Det nya amorteringskravet som föreslås, kommer framför allt att drabba hushåll som tar stora lån i förhållande till inkomst och bostadens värde. Hushåll som lånar mer än 4,5 gånger av sin bruttoinkomst, ska amortera 1 procentenhet mer av sitt bolån varje år än vad kraven är i dagsläget, vilket innebär stora skillnader för väldigt många. Det här kan innebära att vissa hushåll kommer att ha ett amorteringskrav på 3 provent av bolånet per år.
Exempelvis skulle ett hushåll med ett bolån på fyra miljoner kronor få så stort amorteringskrav som 10 000 kronor per månad från och med hösten 2018.

Förslaget gäller bara nya lån och samma undantag som gäller dagens amorteringskrav kommer att fortsätta gälla. De förväntade effekterna är att de som berörs (vilket man uppskattat till ungefär 15%), kommer att antingen låna mindre eller så kommer de att få amortera mer. Enligt förslaget kommer de med relativt höga inkomser att beröras i första hand.

Man kan lätt räkna ut att det är hushåll som ska träda in på bostadsmarknaden som kommer att drabbas mest. Och i kombination med att nyproduktionen ökar, kan mycket väl bostadsmarknaden och priserna mattas ner men i rådande läge skulle det slå väldigt hårt mot dem som är på väg att investera i sin första bostad.

Vi ser med spänning fram emot att följa förslaget och se vad som händer med det.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln