Aktuellt inom lån

Förutom vårt arkiv med nyheter och blogginlägg som handlar om lån, lånerelaterat, bankärenden och sparande online finns också en del andra länkar och information som kan vara bra att ha eller uppdatera sig på när man är mån om sin privatekonomi eller sina lån och krediter.

Hela världen är i chocktillstånd och många länders ekonomi blöder helt okontrollerat. Ett lands ekonomi kan påverka invånarnas privatekonomi på flera olika sätt. Det finns egentligen ingenting som talar för att Sverige som nation kommer vidta åtgärder som gör att din privatekonomi drabbas.
Det som kan drabba dig är förstås andra händelser som är kopplade till Corona-pandemin. Osäkra anställningsförhållanden, sjukskrivning och vård av barn kan orsaka djupa hål i hushållskassan för den som drabbas.

Det börjar dock visa sig ganska tydligt, vilka branscher och yrken som är mest utsatta när det gäller osäkerhet inför framtiden. Det är för många dags att se över sin ekonomi och skaffa sig en buffert ifall något oförutsett ändå drabbar dem.
 

Skapa ett privatekonomiskt utrymme nu

Oavsett om du tror att din anställning är i farozonen eller inte, är det en god idé att se över din privatekonomi för att få så stort ekonomiskt utrymme som möjligt. Genom att lägga om lån så att lånekostnaden varje månad minskar till det minimala under en tid framöver, kan du skapa dig de där marginalerna som du kanske inte ens behöver fundera på i vanliga fall.

I goda och säkra tider vill de flesta sträva efter att bli skuldfri så snabbt som möjligt men i svåra tider kanske det inte gör något att lånet finns kvar i några extra år, så länge pengarna räcker till varje månad. Det kan också handla om att inte bara få pengarna att precis räckat till utan också att få några tusenlappar över för oförutsedda händelser. Det är bättre att skapa sig det utrymmet nu än att stå tomhänt den dagen något oförutsett slår ner som en blixt från klar himmel.

Det är inte så kul att desperat söka efter lånelösningar när du kanske står inför en händelse som gör att din ekonomi drabbas under en kortare tid. Desto bättre att kunna lägga undan lite pengar varje månad för att ha den där bufferten när något händer. Att det sedan i nuläget kanske får ske på bekostnad av att dina lån tar lite längre tid att betala av, är ett övervägande du behöver göra.

Om du lägger om dina lån på längre tid nu, går det alltid att korta ner tiden eller göra extra amorteringar senare om du känner att du vill och kan betala in lite extra. På det sättet försäkrar du dig om att du har dina månatliga kostnader under kontroll, utan att det behöver kosta dig extra pengar i form av ränta i det långa loppet.

På vår systersida som specialiserat sig på just skuldfinansiering, hittar du allt du behöver veta för att skapa dig ett större privatekonomiskt utrymme snabbt. Samla lån för att få lägre månadskostnad är en åtgärd som många gör regelbundet men i nuläget känns det extra aktuellt att se över möjligheten till mer passande lånelösningar.
 

En småföretagares mardröm har slagit in

Trots att staten fattat beslut om kraftfulla räddningspaket både för företag och privatpersoner, är det många småföretagare som hamnar i kläm. Att en företagare inte kan permittera sig själv eller sätta företaget som vilande, är brister som gör att enmansföretag runt om i Sverige håller på att gå under.

Många företag som har hopp om att deras verksamhet ska kunna hitta livskraften igen när krisen är över, kämpar för att inte försättas i konkurs som drabbar dem både personligt och rent verksamhetsmässigt. Att låna pengar för att överleva krisen kan vara mycket riskfyllt.
Den företagare som tar lån för att få sitt företag att överleva måste känna sig tämligen säker på att företagets affärer kommer att återhämta sig när krisen är över.
Företagslån ska betalas tillbaka och ränta eller andra former av avgifter ska också betalas. Detta oavsett om verksamheten kommer börja blomma snabbt igen eller om det krävs månader av hårt arbete utan någon större omsättning i företaget.
Den som har en enskild firma riskerar dessutom att försättas i personlig konkurs och därför kan det ändå vara en lösning att klamra sig fast med näbbar och klor så länge det bara går.

Olika företagslån har olika villkor och de bästa villkoren får man inte alltid hos storbankerna även om man kan tro det. Kanske har du lite extra utrymme i form av tid just nu och då lönar det sig att lägga lite tid på att jämföra olika företagslån online.
 

När krisen är över

Så snart krisen är över, är det åter igen dags att se över lån och krediter. Har du verkligen de bästa villkoren och den lägsta räntan på dina lån och krediter?

Att ta ett lån nu och sedan ersätta det med ett annat ännu bättre senare är fullt möjligt så länge du inte har dragit på dig ett för stort antal UC-förfrågningar. Många undrar hur många UC-kontroller som kan finnas utan att det drabbar kreditvärdigheten och det finns inget enkelt svar på den frågan. Det är nämligen stora skillnader på hur hårda olika baker är i sina bedömningar. Upp till fem stycken UC-kontroller under ett år borde dock inte utgöra ett hinder för någon om man i övrigt ser ut att ha ordning och reda på sin ekonomi.
 

Teckna låneförsäkring om det går

Att teckna låneförsäkring är extra viktigt när framtiden inte känns helt säker. Genom att ta en låneförsäkring och betala en liten extra slant varje månad, kan du känna dig tryggare inför framtiden.
Om du har en låneförsäkring behöver du inte drabbas av panik i händelse av tillfälligt minskade inkomster.

Det är inte alla lån som går att teckna låneförsäkring för. Vanligast är att det erbjuds låneförsäkringar för större lån som löper under längre tid och kanske är det även för dem som du är mest oroad då månadskostnaden för den sortens lån ofta utgör en stor andel av hushållets totala månadskostnader.

Många slarvar när de av slentrian tackar nej till låneförsäkringar för att spara de där hundralapparna per månad. Men i kristider som det är nu, bör de flesta teckna en sådan i samband med nya lån. Du kan ta reda på vad som gäller för att avsluta försäkringen i ett senare skede så vet du vilka ställningstaganden som kan vara aktuella när krisen är över och du känner dig helt säker på dina framtida inkomster.
 

Läs hela inlägget »
Har din företagsverksamhet drabbats av de konsekvenser som Covid 19 medför? Har du svårt att uppfylla kraven för att få ett småföretagarlån hos din vanliga bank? Känner du att regeringens krispaket inte kommer att räcka för att rädda ditt företag?
Genom att undersöka möjligheterna till ett småföretagarlån på nätet, kanske du hittar en utväg ur den svåra tid som nu råder i Sverige.

Även om svenska myndigheter arbetar hårt med att hitta passande krispaket för småföretag, är det otillräckligt för många. Den som exempelvis driver ett familjeföretag, kan förmodligen uppleva att krispaketet inte räcker till för att rädda företaget.
Många banker nu med att ta emot mängder av låneansökningar från företag men långt ifrån alla småföretag kommer att kunna bli godkända för dessa företagslån.

Genom att leta efter lämpliga småföretagarlån på nätet, kanske du kan hitta den finansiering som gör att du kan betala företagets och familjens räkningar i några månader till och därmed rädda företaget från att försättas i konkurs.
 

Småföretagarlån Covid 19
Småföretagarlån Covid 19

Småföretagarlån eller personligt lån?

Beroende på vilken bolagsform ditt företag har, kan också ett personligt privatlån utan säkerhet vara ett alternativ. Många företagslån kräver personlig borgen, vilket i praktiken ändå innebär att du personligt betalningsansvarig om ditt företag inte kan återbetala sina skulder.

Fördelen med att ta ett företagslån är att du enkelt kan låna med eller utan säkerhet och att det är firmatecknarna som ansöker om lånet tillsammans. Om du har en enskild firma är skillnaden för dig som låntagare marginell när det kommer till betalningsansvar. I de fallen kan det definitivt vara värt att överväga att istället ansöka om ett privatlån utan säkerhet eftersom räntan i många fall faktiskt kan vara lägre på ett sådant lån.
 

Tips att tänka på vid tillfällig likviditetsbrist

Den situation vi nu befinner oss i är unik på alla sätt och vis. Många mindre företag har små marginaler eftersom både produktion, lagerhållning och övriga kostnader kanske finansieras allt eftersom inkomsterna i företaget rullar in.

Det är inte heller ovanligt att mindre företag som vill växa, hela tiden gör stora eller små investeringar som baseras på en marknadsanalys som inte alls kan jämföras med den speciella situation som för närvarande råder. Även ett livskraftigt företag kan lätt hamna i likviditetsproblem när hela marknaden svajar och kunderna helt plötsligt försvinner av olika anledningar.

Det finns några råd och tips på hur du kan tänka vid likviditetsbrist i vanliga fall men i nuläget handlar det om ganska annorlunda förutsättningar.
 

Planera för "efter krisen exit plan"

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, kan din exit plan för tiden efter pandemin se olika ut.
Det du behöver analysera är risker och möjligheter för din att din verksamhet åter igen kan bli lönsam tillräckligt snabbt efter att krisen är över. För krisen kommer att gå över förr eller senare.

När du räknat ut hur många månader ditt företag kan överleva med kraftigt reducerade eller i värsta fall helt utan inkomster behöver du göra en plan för hur du ska återskpa din verksamhet på snabbast möjliga sätt.

Det kan förstås kännas märkligt att redan nu börja planera för hur verksamheten ska öka igen efter krisen, särskilt om du just nu är mitt uppe i att se hela ditt livsverk rasa samman. Men om du inte tidigt skapar en plan för hur du snabbt ska öka din omsättning igen när allt är över, kanske du aldrig kommer att ha förmågan att rädda ditt företag på lång sikt.

Om du löser den akuta krisen genom exempelvis ett företagslån, är det sedan dags att med en gång sätta igång och planera för framtiden. Det finns anledning att tro att du har tid att avsätta för det nu, medan när det äntligen vänder, behöver du komma snabbt på fötter igen.
 

Läs hela inlägget »
Behöver ditt företag mer disponibla medel på banken eller i kassan av någon anledning? Vill du slippa vänta på en bokad tid på ett bankkontor och istället teckna ett företagslån online?
Då kan vi glädja dig med att vi har utökat vår webbplats med bra och relevanta företagslån för små och medelstora företag.

 

När ditt företag saknar tillräckligt med pengar

Om din affärsidé fungerar och du är i full gång med ditt företag, kanske du upptäcker att du behöver mer pengar i företaget för att kunna bedriva verksamheten på det sätt du vill. I entrepenörsskapet ingår förstås att vara driven med blicken stadigt fäst vid nästa utmaning men om kassaflödet inte ger tillräckligt utrymme kan det faktiskt vara förödande för din verksamhet.

Att ständigt ligga steget efter för att göra nödvändiga investeringar, köpa förbrukningsmaterial eller kunna ha utrymme för viss lagerhållning skapar frustration. Det är nu det är dags att du bestämmer dig för om du vill ta ditt företag till nästa nivå eller inte.

Olika modeller för god lönsamhet med "just in time" leveranser kan vara slitsamt och framför allt ska det vara för att du själv väljer den strategin i dina leveranser, inte för att det saknas likvida medel för lagerhållning. Självklart beror det på inom vilken bransch du är verksam inom men att ha ett visst ekonomiskt utrymme i företaget är ofta en nödvändighet.

Även om det inte är pengar till bara de löpande kostnaderna som saknas för stunden, finns det lösningar för olika företags behov. Har du en teknisk lösning som du vill söka patent för, kan det vara helt avgörande för ditt företags framtid. Läs mer om att låna pengar för patentansökan.
 

Företagslån när liten behöver bli stor

Ett problem för många små företag är att det är svårt att kunna göra nödvändiga investeringar för att växa. Dina affärer går bra och ditt kundunderlag växer men det som hindrar dig kanske är tillräckligt med likvida medel för att investera i maskiner, material eller mer personal.

Det är vanligt att småföretagare bara jobbar på utan att reflektera över om det är dags för den lilla rörelsen att växa sig större. Det steg som de allra flesta upplever som störst, är att bli arbetsgivare och anställa personal. De som utökar sin verksamhet tar risker men samtidigt är det omöjligt att växa utan att investera i sin affärsidé.

Det som kan vara bra att känna till innan du investerar i en expandering som innefattar att du anställer personal, är att du kan anställa människor med olika anställningsvillkor. Genom att visstidsanställa personal, skyddar du dig ifall du helt plötsligt inte skulle få så mycket beställningar. Att stå med personalkostnader när beställningarna inte rullar in som de ska, kan snabbt fresta på ett litet företags ekonomi.

Nackdelen med att visstids- eller projektanställa medarbetare är att det inte är en så attraktiv anställningsform. Om du verkar inom en bransch där du konkurrerar om medarbetare med speciell kompetens, kan det vara mycket svårt att locka personal. Däremot är det helt normalt att använda sig av 6 månaders provanställning, vilket kan ge dig ett utrymme att avsluta anställningen om orderinflödet inte blir som du tänkt dig.

Det finns olika typer av företagslån för svenska företag. De flesta av dem kan du disponera ganska fritt.
 
När det lilla företaget behöver växa
När det lilla företaget behöver växa

Miljonlån för företag som är livskraftiga

Som företrädare för ditt företag, är det viktigt att du tänker efter och räknar noga på vad ditt företag har råd att låna och vilka vinster investeringen är tänkt att inbringa på sikt. Det knepiga med företagslån är att det kan handla om nödvändiga innovationer eller utvecklingsarbete som kanske inte kommer att bringa intäkter direkt.

Visst finns det talesätt som säger "friskt vågat hälften vunnet" men var ändå noga med att göra en plan för dina investeringar. Detta är särskilt noga om du tar ett lån för att utveckla företaget.

Du kan söka företaglån på miljonbelopp även online och det medför faktiskt till och med fördelar ibland, eftersom handläggningsprocessen går mycket snabbt. Om du står inför en situation då du behöver fatta snabba beslut eller har fått ett bra erbjudande med kort giltighet, kan ett företagslån på nätet passa bra.

Att ta ett lån på miljonbelopp om du inte tror väldigt mycket på att din satsning kommer att inbringa en väsentligt ökad omsättning på sikt, vore att ta en ganska stor risk. Ett sätt kan vara att hitta finansiering hos ett annat företag som kanske tror på din affärsidé och därför är beredda att investera i ditt företag. Men vill du kunna fortsätta styra ditt företag självständigt, kan ett företagslån vara bättre än att söka externa aktörer som vill skjuta in riskkapital.
 

Risker med lån för enskild firma och HB

Om ditt företag är en enskild firma eller ett Handelsbolag (HB) står företagsägaren som personligt betalningsansvarig om företaget inte kan betala sina skulder.
När du letar efter företagslån är det vanligt att du hittar lån som istället för en räntesats, har en fast månadsavgift.

I de här fallen är det bra att räkna på vad månadsavgiften motsvarar i ränta innan du tar ett sådant lån. Som enskild företagare eller som delägare i ett Handelsbolag kan det nämligen i många fall vara bättre att ansöka om ett privatlån utan säkerhet istället. Att ta ett privatlån och sedan sätta in mer pengar i företaget genom att öka det egna kapitalet kan ibland innebära lägre ränta.
 

Det här inlägget skrevs 2020-03-01.

Läs hela inlägget »

Låg kreditvärdighet kan man få av flera olika anledningar. Det kan vara på grund av ålder, inkomst, tidigare skulder, många förfrågningar hos UC, betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Konofogdemyndigheten eller att man helt enkelt får en dålig kreditscoring av andra anledningar.
Här ska du få reda på vad som kan orsaka en låg kreditvärdighet och vad du själv kan göra åt det för att förbätra den.

Om du redan har upptäckt att du har drabbats av låg kreditvärdighet, är det ofta en upptäckt som görs i samband med att man försöker teckna avtal som kräver ekonomiska åtaganden. Det kan vara ett abonnemang av något slag, ett hyreskontrakt eller vid avslag på ansöka om en kredit eller ett lån.

I många fall får du i samband med beskedet om att du inte är kreditvärdig nog, även reda på varför man inte anser att du är det. Men förklaringen kan ändå ofta vara lite otydlig och säkert vill du snabbt försöka förändra din kreditscoring till det bättre.
 

Höj din kreditvärdighet för att söka lån

Om du är i behov av ett lån av något slag, är du förmodligen ganska angelägen om att snabbt förbättra din kreditvärdighet, för att sedan kunna få låna pengar snabbt.
Hur du ska göra, beror givetvis på varför din kreditvärdighet anses som låg. Vi kommer att lotsa dig igenom flera olika steg för att höja din scoring så snabbt som möjligt, oavsett vad orsaken till den är.
 

Höj din kreditvärdighet genom att ha färre aktiva lån och krediter.
Om du vet med dig att du har många olika lån och krediter är en ganska enkel åtgärd att försöka ta ett samlingslån samtidigt som du ansöker om en extra summa pengar (den du nu behöver låna). När du ansöker om ett skuldfinansieringslån kan du samtidigt lägga på en extra summa som blir ditt nya lån kan man säga. När du blir godkänd för lånet, löser du först dina tidigare lån och krediter och summan som blir över kan du göra vad du vill med.
Om du exempelvis redan har lån och krediter på låt oss säga 200 000 kr, kan du söka ett lån på 350 000 kr och ändå få 150 000 kr över som ett nytt lån som du kan använda hur du vill.
Här kan du ansöka om att samla lån och samtidigt söka ett nytt lån i en och samma ansökan.

Att säga upp krediter man inte använder, är ett väldigt enkelt sätt att förbättra sin scoring på. Din scoring sänks nämligen i takt med att antalet aktiva krediter ökar i din kredithistorik.

Ansök om lån som har större acceptans för låg kreditvärdighet.
Tro det eller ej så finns det faktiskt långivare som är mer generösa än andra i sina bedömningar av kreditvärdighet. Och nu pratar vi inte enbart om smslån och andra mikrolån i samma kategori. Det finns bra, stora och billiga lån att söka även om du har lite lägre kreditvärdighet i bagaget.

Om du har låg kreditvärdighet på grund av många tidigare förfrågningar hos UC, kan du ansöka om lån där acceptansen för just detta är lite högre. Är skälet till din låga scoring att du har betalningsanmärkningar, kan du söka lån som godkänner låntagare även om de har anmärkningar. Det är dock få som godkänner dig om du har färska anmärkningar de senaste månaderna.
Det finns till och med långivare som kan ge dig lån trots skulder hos Kronofogdemyndigheten men då krävs speciella omständigheter och en bostad som du kan sätta som säkerhet för lånet.
Fördjupa dig gärna i vilka lån man kan få trots låg kreditvärdighet.

Sänk dina utgifter för att förbättra din kalkyl.
Även om en långivare i princip aldrig kontrollerar uppgifter om din hyra och andra fasta utgifter, ska du alltid vara ärlig i din låneansökan. Det enda som långivaren kan bilda sig en uppfattning om är egentligen hur mycket skulder du har sedan tidigare men inte exakt hur mycket du betalar på dem per månad i nuläget.

Behöver du ett nytt lån kan du som vi tidigare nämt antingen slå ihop dina gamla lån med ett nytt eller så kan du försöka få ner dina månadskostnader för befintliga lån innan du söker ett nytt.

Är du beredd att göra vissa uppoffringar för förbättrad lånekalkyl kan du snabbt skaffa dig en inneboende och därmed sänks din del av hyran varje månad, vilket ofta är en stor del av mångas fasta utgifter.

Att sänka sina utgifter i övrigt gällande saker man inte behöver ha varje månad kan också göra tillräckligt för att förbättra din lånekalkyl. Skaffa billigare el, billigare telefonräkning, billigare försäkringar och allt annat som drar ner dina fasta månadskostnader. Att börja resa till jobbet med kollektivtrafik istället för med bil, sänker också ofta utgifterna för dagliga resor.

Att sänka sina utgifter är en kraftigt underskattad metod för att få förbättrad kreditvärdighet.

Skaffa mer inkomster för att förbättra din kalkyl.
Att skaffa mer inkomster snabbt, kan vara lite knepigare. I alla fall när det handlar om att det ska vara beskattningsbar inkomst som faktiskt räknas som en inkomst när din nya långivare tittar på din kreditvärdighet.
Däremot kanske du redan har mer inkomster än du tänkt på. Årliga utdelningar på värdepapper, fonder eller annat räknas som beskattningsbar inkomst av kapital.

Alla inkomster du betalar skatt på innan du får ut dem i handen, räknas in i din beskattningsbara inkomst. Det kan vara pension, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller annat.
Fundera alltså noga på vilka inkomster du faktiskt har, så att du inte glömmer bort några av dem.
Vissa långivare kräver dock att dina inkomster ska komma från någon särskild ersättning. Det kan ställas krav på anställning, pension eller inkomst från eget företag men i de fall detta krävs är det oftast tydligt uttryckt redan i villkoren för att göra ansökan.

Låg kreditvärdighet med anledning av ålder (låg eller hög).
Är du för ung, måste du leta efter lån där det bara är 18-årsgräns. Många lån godkänner bara låntagare som är 20 år eller äldre.  Ofta hänger ålder och trygga levnadsvanor med stadiga inkomster och utgifter ihop och detta är också den enkla anledningen till att flera långivare har en 20-årsgräns på sina lån. Är du under 18 år ska du inte kunna få låna pengar alls eftersom man måste vara myndig för att teckna avtal av det här slaget.

Är du däremot för gammal för många av de lån som finns, begränsas utbudet tyvärr en hel del. Många lån undviker dessutom att skriva ut i klartext, vilka övre åldersgränser de har för sina lån. När man tittar närmare på lån för äldre personer visar det sig ofta att gränsen går vid 67 - 70 års ålder. Att kreditvärdigheten följer med en ökad ålder har förstås med risken för dödsfall att göra, hur sorgligt och krasst det än kan låta.
Men Svenska befolkningen blir äldre och håller sig friska längre så det finns faktiskt lån som marknadsför sig att ge lån till personer upp till 80 års ålder.

Bra pensionärslån, finns det alltså men är du över 80 år borde det vara ganska svårt att hitta ett lån online. Då är det säkraste kortet att besöka din vanliga bank där du kanske redan är välkänd sedan många år tillbaka.
Följ länken för att komma till en sida där du hittar bra lån för pensionärer.

Har du mycket tidigare skulder i förhållande till din inkomst och det är därför din kreditvärdighet är låg, måste du försöka göra något åt din totala lånebild. Ofta är ett samlingslån lösningen på detta men om det inte är möjligt återstår det bara att först försöka sänka dina nuvarande skulder innan du tar ett nytt lån.

Att öka din amorteringstakt för dina tidigare lån, under en tid kan hjälpa dig att få förbättrad scoring men det är en lite mer långsiktig lösning.

Den som har låg kreditvärdighet har ofta lite svårare att hitta lån med de där riktigt billiga räntorna. Lån med individuell räntesättning tar nämligen hänsyn till kreditvärdigheten i sina beräkningar av vad just den aktuella lånesökande, ska få för ränteerbjudande.
Ibland kan det också påverka kraven på amorteringstakt, eftersom man ofta vill ge en något kortare lånetid till den som har låg kreditvärdighet än den som har mycket bra scoring.
 

Läs hela inlägget »

Att städa upp bland dina gamla lån och krediter som du har sedan tidigare kan bli väldigt lönsamt för dig. Du får oftast myckete billigare ränta och amorteringar, samtidigt som du slipper hålla reda på flera olika lån och krediter varje månad när det är dags att betala räkningarna.
 

Städa i din ekonomi Städa i din ekonomi
Att städa upp i din ekonomi, behöver inte ens vara särskilt svårt och många ångrar att de inte kommit på idén att göra det tidigare. Det finns till och med många som gör en storstädning bland sina lån och krediter regelbundet minst en gång per år.

Den som har många lån och små dyra krediter kanske till och med väljer att städa bort dyra lån i flera olika omgångar för att få bästa resultatet i slutänden.
 

Samla lån - enkel städmetod

Har du inte allt för många belastande UC förfrågningar det senaste året, borde det vara ganska lätt att få lån som kan hjälpa till med storstädningen. Det handlar nämligen om att räkna ihop alla gamla lån och krediter för att sedan ta ett nytt bättre och billigare lån som du använder för att betala av alla tidigare lån med.

Ganska enkelt att räkna ut och förhållandevis enkla lån att bli godkänd för om du vill samla ihop dyra lån och krediter till ett enda större och mer fördelaktigt lånealternativ.
Vi har några lämpliga samlingslån att tipsa om men det finns också webbplatser som specialiserat sig på den här sortens lån.

Det kan nämligen vara svårt att få nya lån om man har många lån sedan tidigare, särskilt om man har stora skulder när man räknar ihop dem. Lån till skuldsatta blir dock enklare att hitta när man söker online, medan det kan vara fullkomligt omöjligt att få ett lån hos din vanliga bank.
För att hitta alla de bästa lånen för att samla ihop andra lån, behöver du förmodligen söka på lån för skuldfinansiering, vilket finns bra sajter för. Hos www.kontanter.se finns många bra lånealternativ eftersom den webbplatsen främst riktar sig till personer som har lån sedan tidigare. Ett bra tips är att läsa igenom deras tips på skuldfinansieringslån för skuldsatta.

Även den som fått nej på låneansökan hos sin vanliga bank, kan bli positivt överraskad av lånemöjligheter som går att hitta när man vill låna pengar på nätet.
 

Att inte ens pröva kan stå dig dyrt

Många som testat att ansöka om lån och fått ett nej på ansökan, ger upp och tror att de inte kan få lån hos någon som helst långivare. Att ge upp dina försök att få en bättre ekonomi genom lånestädning, kan bli mycket dyrt.

Om du bara ger upp och låter gamla lån och krediter rulla på månad efter månad, kommer du till slut att finna dig själv i en situation då du betalat onödigt mycket räntor för dyra lån och krediter.

Faktum är att det finns personer som kan spara in många tusenlappar varje månad, bara på att lägga ner lite jobb på att bli godkända för ett billigare och bättre lån än de man redan har.

Det är gratis att ansöka om lån så varför ska du ge upp när det kan vara årets stora möjlighet att få mer pengar över varje månad? Nästan helt utan ansträngning, kan du förbättra din ekonomi bara genom att få ner dina lånekostnader som du har idag.
Det är ju ingen hemlighet att en av två faktorer som är helt avgörande i att få bra ekonomi, är att både skaffa mer inkomster och att sänka sina utgifter.

Ofta är det långt mer enklare att sänka sina utgifter än att öka sina inkomster. Något som många glömmer när det funderar över hur sjutton de ska få ekonomin att gå ihop varje månad.

Vi tycker att man ska unna sig att hålla sina drömmar vid liv och leva i nuet. Den inställningen blir betydligt lättare att ha om man har hyfsat med pengar att förverkliga sina drömmar med!
 

Läs hela inlägget »
En rikare sommar 2018 - ett rikare liv! En rikare sommar 2018 - ett rikare liv!

Sommaren är på ingång och den är för många förknippad med alla möjliga olika känslor. Många längtar efter sommaren för att de kanske tar några veckors ledighet för att njuta av sommaren.

Just i år har våren varit överraskande varm och många som annars skulle haft fullt upp med att ha "skaffa resa - ångest", kanske kan vara lite mer avslappnade än vanligt.

Utlandsresor är just nu billigare än någonsin. Detta med anledning av det fantastiska väder som den Svenska våren har bjudit på.
Behöver du ändå skaffa lite extra klirr i kassan för att få en vad du anser vara en anständig semester eller sommar så finns det flera saker att tänka på.

Att ta ett snabblån för sommarens behov, är egentligen inget konstigt så länge du kommer att kunna återbetala lånet enligt plan.
I nästan nio fall av tio är de mer traditionella privatlånen utan säkerhet mycket billigare och många missar de möjligheterna eftersom de kanske kastar sig direkt över de mindre snabblånen för att de fått för sig att de går snabbare att söka och få.

Detta är helt felaktigt naturligtvis, då större lån utan säkerhet, ofta kan utbetalas samma dag eller någon enstaga dag efter att ditt lån godkänts. Det kan vara extremt lönsamt att söka ett av de större privatlånen istället för att ta ett litet kvartalslån med kort återbetalningstid. Räntan kan skilja sig hur många tusenlappar som helst!
 

Få en rikare tillvaro genom att vara smart

Genom att konsumera smart, spara in på smågrejor och sänka dina utgifter, kommer du att kunna få en rikare tillvaro och en rikare sommar 2018 utan att tjäna mer pengar än du vanligtvis gör.

Självklart hjälper det till om du kan tjäna lite extra pengar men de största vinsterna finns i att dra ner på och sänka dina befintliga utgifter.

Det är det snabbaste och enklaste sättet att skaffa mer pengar på med kort framförhållning. Och bäst av allt, det kostar inget och kräver inte så jättestor ansträngning.

Den som vill kan med fördel göra ett litet ryck och både skaffa mer pengar snabbt samtidigt som en rejäl kapning av kostnader och utgifter boostar din ekonomi ännu mer. Att skaffa pengar smart, lagligt och enkelt utan att ta ett lån är inte så svårt. Det gäller bara att ha lite fantasi och få lite goda ideer hur man skaffar mer pengar snabbt och gratis.
 

Få mer pengar genom att samla dina lån

Att man kan få bättre ekonomi genom att samla sina lån och krediter till ett enda större lån, är nog ingen nyhet längre. Detta är något som många känner till som en bra möjlighet att skaffa bättre ekonomi.

När det däremot kommer till att ta steget för att gå från ord till handling, är det dock många som börjar känna osäkerheten komma krypande. Vilket lån ska man ta egentligen och vad gäller för de olika lånen?

En annan fråga många ställer sig är hur man vet vilket som är det bästa, billigaste och mest fördelaktiga lånet. Alla vill ju göra så bra affärer som möjligt och om du inte är van att konsumera finansierlla tjänster och lån, är det lätt att känna sig lite förvirrad.

Om du är i ett sådant läge då du överväger att samla ihop dina lån, men inte är riktigt säker och trygg i hur det exakt ska gå till, finns det ett antal vägledande saker att tänka på. Det är enkelt att samla lån och du kan alltid ångra ditt lån om du skulle komma på andra tankar.
 

Vad är mycket pengar egentligen?

Vad som är mycket pengar, är ju verkligen en relativ fråga. Dels handar det om olika uppfattningar om vad som är mycket pengar men det handlar också om individuella synsätt på begreppen mycket/lite.

Olika krav, levnadsstilar och intressen, kräver olika stora budgetar och det som många skulle tycka var mycket pengar, kan för andra kännas som en begränsad summa pengar.

I sammanhang då vi pratar om att låna mycket pengar, brukar vi mena lån som är på mer än 100 000 kr. Du kan i dagsläget låna upp till 600 000 kr utan krav på säkerhet hos en och samma bank. Det är Bank Norwegian som har enkla privatlån utan krav på säkerhet.

Under många år var 350 000 kr ett ofta använt max lånebelopp när det handlade om stora privatlån utan säkerhet. Sedan ganska kort tid tillbaka har detta succesivt förändrats och synen på stora blancolån har förändrats drastiskt. Behöver du låna mycket pengar utan säkerhet är BankNorwegian riktigt bra!
 

Läs hela inlägget »

Det kan säkert kännas främmande för många, att låna pengar för att på det sättet få bättre ekonomi. Tanken kanske inte ens slagit dig, att du kan använda lån för att ta dig ur en dålig ekonomi och få mer pengar än tidigare att röra dig med.

Låt oss vara tydliga med att de personer som kan förbättra ekonomin genom att låna pengar behöver göra det i syfte att göra sig av med tidigare lån och krediter. Har du inga sådana, kommer ett banklån inte att göra att du får bättre ekonomi på sikt, snarare finns en risk för raka motsatsen.

Du bör alltså redan ha gamla lån och krediter för att kunna använda dig av den här extremt lönsamma metoden.
 

Låna till lån Låna till lån

Som du säkert redan börjar ana nu, handlar metoden om att låna till lån och då menar vi rent praktiskt att låna pengar för att förtidsinlösa gamla skulder.

Genom att samla lån kan de flesta tjäna massor av pengar varje månad och på så sätt vända en dålig ekonomi till en riktigt bra ekonomisk situation. Alla lån och krediter du har, är möjliga att förtidsinlösa, vilket innebär att du betalar av hela skulden och lånet försvinner ut ur din ekonomi för all framtid.

Att förtidsinlösa ett lån, innebär att du gör en enda stor amortering och betalar ränta fram tills den dagen du företar dig detta. Räntan gäller alltså bara fram tills datumet XX då du förtidsinlöste lånet. Detta passar utmärkt för alla lån utan säkerhet och i synnerhet ska man överväga att göra detta om man har många mindre lån med dyr ränta. Likaså kreditköp eller kreditkortsskulder.

Ett förtidslösen ska inte innebära några extra kostnader för dig och det finns mycket pengar att spara på att göra så här.
 

Hur kan det löna sig att låna till lån

Du kanske undrar hur det kan löna sig att låna till lån och svaret på det är egentligen enkelt. Det nya lånet du ansöker om, är tänkt att täcka så många som möjligt av dina gamla lån och krediter och i bästa fall får du efter detta enbart kvar ett enda lån som du ska betala på varje månad.

Eftersom det kanske är ett lite större lån som du använder för att finansiera förtidsinlösen av alla de andra lånen med, kan du ofta få en lägre ränta.

Eftersom räntan är själva priset för att låna pengar, finns det redan här mycket pengar att spara/tjäna. En annan sak som många inte tänker på är att ett större lån ofta går att ta på längre tid om man vill. På det sättet kan man hålla sin månadsbetalning på låga nivåer, även om räntan i det långa loppet kan bli dyrare om man väljer allt för många års återbetalningstid.

Ytterligare en kostnad som många inte tänker på är de fakturaavgifter som många kreditföretag tar ut varje månad. Om du har 10 krediter med en fakturaavgift på 29 kr så är det 290 kr per månad som du bara "kastar i sjön".

Det finns alltså många fördelar med att samla ihop gamla lån och krediter och det är i princip 100% säkert att du kommer att tjäna på att göra det.
 

Hur vet jag om detta passar mig?

Du ska börja med att sätta dig ner och räkna ihop dina nuvarande lån och krediter. Separera gärna amortering och ränta så du ser vad som är ditt faktiska pris för att ha de här lånen.

När du gjort detta kan du ganska lätt bilda dig en uppfattning om huruvida du kan komma billigare undan genom att endast ha ett enda större lån. Du kan lämligtvis titta lite närmare på de olika privatlån utan säkerhet som finns. Jämför vilka lån som passar just dina personliga förutsättningar. Du behöver uppfylla grundkraven för respektive lån för att det ska vara någon idé att läsa vidare om varje låns kostnader.

Om du kan hitta ett nytt lån där kostnaden för det lånet understiger den sammanlagda summan av dina gamla lån, har du en lyckträff. Sanningen är dock att de flesta hittar lån som är billigare än de tidigare lånen och krediterna.

Konkret innebär detta att om dina tidigare lån och krediter kanske kostar dig sammanlagt 5000 kr per månad och du kan hitta ett lån som kostar mindre än det, kommer det löna sig för dig att lösa de gamla lånen med ett nytt billigare lånealternativ.

Svårare än så är det faktiskt inte. Tusentals personer gör detta flera gånger om året. Ibland i syfte att sänka månadsbeloppet och ibland bara för att kontrollera att de verkligen har den lägsta möjliga räntan på sina lån.

När du har tagit ett nytt lån, kommer du att ha bättre ekonomi och det är alltså på det här sättet som du kan låna dig till en bättre ekonomi både på kort och lång sikt. Ganska ofta brukar den här metoden också kallas för skuldfinansiering för privatpersoner och det är som sagt inget krångligare än att man helt enkelt tar ett lån för att förtidsinlösa gamla skulder.

Vill du lära dig mer om hur du kan tänka och planera för att samla ihop gamla lån till ett större lån för skuldfinansiering, finns det massor av läsning på nätet. Besök en av de bästa webbplatserna för att få hjälp med skuldfinansieringslån. Eller så kan du söka vidare själv, då söker du framför allt efter större lån utan krav på säkerhet.
 

Samla lån med låg kreditvärdighet

Om du har låg kreditvärdighet kan det bli problem att bli godkänd för stora lån med låg ränta. Kanske har du många förfrågningar hos UC eller gamla betalningsanmärkningar som ligger och spökar och förstör din kreditscoring.

Det finns långivare och kreditföretag som är mer generösa än andra när det gäller att godkänna lån även till personer som har lite lägre kreditscoring.

Har du däremot dålig kreditvärdighet för att du har en eller flera betalningsanmärkningar, blir det lite svårare. Då är du i princip alltid hänvisad till att söka olika snabblån som inte har så höga krav när det gäller tidigare kredithistorik. Snabblån av olika slag, är populärt och behöver inte nödvändigtvis vara jättedyrt men ofta är lån till personer med betalningsanmärkningar lite dyrare än andra lån.
 

Att tänka på innan du lånar

Du ska alltid tänka på att du måste var på det klara med att du faktiskt kommer att kunna betala ditt nya lån varje månad. Det handlar om att låna ansvarsfullt och om du misstänker att du kan få betalningssvårigheter, bör du avstå från att låna pengar.

En annan sak som är värt att tänka på är att alltid försöka ta lån med så lång återbetalningstid som möjligt. Det är nämligen säkrare och ofta lägre ränta på de lånen. Sedan kan du om du vill alltid göra extra amorteringar och på så sätt förkorta lånets löptid så mycket du själv önskar.

LYCKA TILL MED DIN LÅNEANSÖKAN!
 

Läs hela inlägget »

Skaffa snabba cash genom lån behöver inte alltid vara fel! Kanske hämmas du av allt negativt du eventuellt har hört när det gäller att låna pengar online, men här ska vi reda ut vad som är ett bra eller dåligt val när det handlar om att skaffa snabba pengar genom en kredit.
 

Akut läge Akut läge
Vid ett akut läge då ett plötsligt behov av mer pengar uppstår, är det inte säkert att det är så fel med ett snabblån.

Att ta ett lån för att betala räkningarna någon enstaka månad behöver inte alls vara särskilt dramatiskt då det är något som kan hända i princip vem som helst. Något oförutsett kan ha inträffat och då är det bättre att kunna betala sina räkningar än att låta bli.

Om du struntar i att betala dina räkningar kan konsekvenserna nämligen bli långt mer förödande än om du får leva lite snålare några månader på grund av ett lån du var tvungen att ta.

Alla lån är inte heller så dyra, allt handlar om vad du tycker att det är värt att få ha de här pengarna till ditt förfogande under en tid. Handlar det om att du absolut måste ha pengar till något som är akut är det ofta värd det. Vad som är ett prisvärt lån, ligger i betraktarens ögon och därför skulle det vara helt felaktigt att låta påskina att vissa lån är direkt olämpliga.

Vad som är olämpligt dyrt, måste du själv avgöra och det är förstås dina möjligheter att betala tillbaka lånet som kommer att vara det som gör lånet prisvärt eller inte. Att få betalningsanmärkning eller betala dyra påminnelseavgifter är inte heller särskilt "värt".... eller... ?
 

Att moralisera kring snabblån

Många moraliserar hej vilt kring snabblånens vara eller icke vara. Faktum kvarstår dock att om inte tillräckligt många personer skulle tycka att snabblån är användbart, skulle en marknad för dem över huvud taget inte existera.

Det kan också vara förknippat med skam att erkänna att man kanske varit i behov av ett snabblån någon gång men vad är egentligen ett snabblån då?

Så som vi ser det finns det flera olika kategorier av snabba lån online. Några är mindre med kort avbetalningstid och lite högre ränta och andra är billiga stora lån med lång återbetalningstid.
Vilket av dessa olika alternativ som är bäst och mest prisvärt för just dig, måste syfte och din ekonomiska situation avgöra.

Du kan definitivt inte vara ensam om att behöva låna pengar, många gör det men ganska få kanske är villiga att prata om att de har olika lån och krediter. Tiderna förändras också och det som förr kanske hette att man inte ska låna pengar till saker man inte har råd att betala kontant, existerar knappt längre.

De stora investeringar som kräver att man antingen har en skyhög lön eller massor med sparade pengar på banken, skulle inte ha någon marknad om det inte fanns många människor som var beredda att låna sig till det ekonomiska utrymme som krävs för den sortens köp.
 

Att låna till lån

Att ta ett lån för att betala av tidigare lån och krediter behöver inte ens vara fel det heller. Det äv mycket vanligt att man tar ett lån för att samla tidigare lån och krediter.
Många sparar många tusenlappar per år genom den här enkla metoden att få bättre ekonomi.

Det som vi vill höja ett varningens finger för är att låna pengar varje månad för att få sina räkningar betalda. Har du hamnat i en sån situation, är du antagligen fast i en dålig spriral av låneberoende eller så är du på väg att fastna i den omtalade och fruktade skuldfällan.

Det går att få ekonomisk rådgivning helt kostnadsfritt genom din kommun. Det är ganska lätt att hitta information på nätet om vart du ska vända dig för att få gratis rådgivning kring hur du ska gå vidare för att få bättre ekonomiska förutsättningar.

Visst kan det vara okej att lösa en tillfällig kris genom att låna pengar men gör det bara någon enstaka gång för att köpa dig lite tid att gå igenom din ekonomi på allvar. Stressen när inkassobleven börjar komma i brevlådan är inte heller särskilt angenäm att känna.
 

Snabbt är oftast positivt

I många avseenden förknippar vi "snabbt" med positiva saker. Även om det finns situationer då "snabbt" även är av negativ betydelse. När det handlar om tjänster och service är dock det vanligaste att vi anser att SNABBT är något BRA!
Eller hur!?

Så om vi då tittar på detta i förhållande till möjligheten att låna pengar snabbt på nätet, är det förmodligen i första hand något bra. Den som råkar göra något förhastat och ångrar sig, kan alltid ångra sitt lån enligt distansköplagen. Alltså måste inte snabbt vara dåligt.

Visst, om man tänker att människor inte själva kan ta ansvar för sina handlingar och göra snabba förhastade låneansökningar som de sedan omsätter i något de köper och sedan ångrar så kan antagligen snabbheten vara negativt men det ansvaret måste ändå ligga på låntagaren. Kreditföretaget som vill ge lånetjänster snabbt på nätet, kan knappast lastas för att människor inte själva kan ta ansvar för sina låneaffärer.

Med detta vill vi säga att snabblån för med mesta är förknippat med en snabbt och god tillgänglighet och eftersom det är så vi ser på andra tjänster, kan detta inte rimligtvis vara ett undantag. Om du inte har någon möjlighet att skaffa snabba cash på annat sätt, kan ett enkelt lån vara din lösning på ett problem.
 

Läs hela inlägget »
Genom ID stöld kan en bedragare exempelvis låna pengar i ditt namn. ID kapning kan användas i många olika olagliga syften och det finns inga 100% fullständiga skydd för detta men det finns ett antal saker du ändå kan göra för att försöka skydda dig.
 
ID stöld ID stöld

Förra året fick runt 180 000 personer i Sverige sin identitet kapad. Det här är ett allvarligt och tyvärr ökande problem och nya sätt att utnyttja offret på olika sätt uppdagas löpande.

Vanligast är ID stölder som handlar om pengar eller att någon uppger sig vara den drabbade i olika forum på internet. I samtliga fall där någon uppger sig vara någon annan, handlar det om ID kapning och all form av ID stölder ska polisanmälas.

I värsta fall kan en ID stöld innebära att du får hela din identitet kapad på ett sätt som är mycket otäckt. Tjuven kan både använda din identitet, byta din adress och ingå ekonomiska avtal i ditt namn.

Det mest otäcka med ID stöld är att det ofta tar en tid innan du upptäcker att du blivit drabbad. Om någon har ändrat din post, kanske du märker det först när du reagerar över att posten inte kommer som den ska. Har någon tagit lån i ditt namn, kanske du uppfattar det hela först när räkningen kommer.

Har din andress ändrats får du inte ens räkningen och då kanske allt uppdagas när du blir kontaktad av Kronofogdemyndigheten.
 

Så här skyddar du dig mot ID stöld

  • Var försiktig när du öppnar mejl från okända personer eller bluff-företag. Länkar i ett e-postmeddelande kan vara försök till bedrägeri. Det finns risk för att du om du klickar på länken, får in virus i din dator som till exempel kopierar inloggningsuppgifter och annat.
  • Använd alltid olika lösenord till olika tjänster på nätet. Skapa svåra lösenord och använd inte lösenord som är lätta att lista ut med hjälp av olika offentliga uppgifter om dig. Du bör ha svårare och mer avancerade lösenord för de mest skyddsvärda uppgifterna.
  • Ha alltid ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil.
  • Skicka inte dina eller någon annans person- eller kontouppgifter via e-post. Säkerheten på ett e-postmeddelande kan likställas med ett vykort. Läskigt eller hur!
  • Skaffa skydd mot ID kapning, som ger dig information direkt i mobilen via sms eller via e-post om någon tagit en kreditupplysning på dig. Det finns prisvärda tjänster som skyddar dig genom att du snabbt får ett meddelande och kan agera.
  • Se till att inga obehöriga kommer åt din post. Detta kan förvisso vara svårt att påverka om du bor i ett hyreshus och inte själv råder fullt ut över brevlådornas beskaffenhet.
  • Exponera inte dina känsliga personuppgifter i onödan. Tala inte högr om ditt namn i kombination med personnummer. Lämna aldrig ut ditt personnummer på nätet om det inte är via en säker anslutning och genom säker inloggning.
  • Om möjligt, undvik att kasta post med personlig information i soporna eller pappersinsamlingen.

Vansinnigt många saker att tänka på förstås och alla åtgärder kanske inte är så lätta att hantera. Vad gör man med posten som innehåller personliga uppgifter då? Sparar och gör en stor brasa till våren... ?

Nåväl, det finns många olika kreativa sätt att åtminste skilja personuppgifter från varandra när du gör dig av med din post.

Att skaffa skydd mot ID kapning behöver inte vara dyrt. Det finns bra skydd mot ID stöld för runt 100-lappen per månad och då kan du även om du inte kan förhindra själva stölden, eliminera riskerna för de konsekvenser den här stölden kan få.
 

Otroligt kränkande och läskigt

Personer som blivit offer och drabbats av ID kapning, vittnar om att det är otroligt kränkande och otäckt att inse att någon försöker utge sig för att vara du. Kanske uppdagas det hela först efter att tjuven redan lyckats begå flera brott.

Processen att rentvå sitt namn i olika sammanhang är inte bara tidskrävande utan mycket påfrestande rent psykiskt.

Många känner sig också väldigt otrygga av det faktum att någon har inkräktat på deras integritet på kanske flera olika sätt. En kombination av att någon bevakat din brevlåda och sedan fiskat upp post ur den är en ganska skrämmande upplevelse för de som drabbas.

Det finna slltså all anledning att försöka vidta alla möjliga åtgärder för att både förhindra att din identitet stjäls men också för att stå redo och agera snabbt om det ändå skulle inträffa.

Om du skulle drabbas är det viktigt att agera snabbt och det finns en bra checklista för vad du ska göra om din identitet blivit kapad redan.

Vår rekommendation är att skaffa ett ID skydd, iaktta försiktighet på alla sätt och att vara väl förberedd så att du vet exakt vilka saker du behöver göra om din identitet blir stulen.
 

Läs hela inlägget »
Har du också hört talas om hur "dyrt" ett sms lån eller ett snabblån, kan vara om du väljer fel lån? Jo, visst finns det gott om skräckhistorier kring hur människor hamnar i lyxfällor där dyra sms lån är en del av orsakerna.

De flesta förstår nog att det inte är själva sms lånen/snabblånen som företeelse som är "boven i dramat" när människor hamnar i en lyxfälla. Det är snarare bristen på eftertänksamhet och oförmåga att hålla sig till sin amorteringsplan som kan ställa till besvär.

Med eftertänskamhet menar vi att man bör vara noga med att välja den rätta amorteringsplanen som passar den ekonomiska situation man befinner sig i. Att välja lån med längre återbetalningstid och därmed också ett lägre månadsbelopp att betala, kan bli lite dyrare i längden. Det är istället lite "säkrare" i den meningen att om du av någon anledning får betalningsproblem så är de inte lika stora som när du förbinder dig till att betala stora summor varje månad, i exempelvis ett kvartal.

En oförmåga att hålla sig till avbetalningsplanen kan uppstå av olika anledningar och i de flesta fall handlar det inte om att någon medvetet vill brista i sina åtaganden. Vi tror inte att någon människa frivilligt och med flit missköter sina betalningar för ett lån man tagit.

Det kan vara sjukdom som orsakar plötsligt minskade inkomster eller att något händer som gör att man får oväntade utgifter som måste prioriteras. Ett sådant exempel skulle till exempel kunna vara akut tandvård, veterinärkostnader eller annat.

Att undersöka vilka betalningsvillkor som gäller och räkna på att man faktiskt har råd att betala av enligt plan är oerhört viktigt. Sedan kan man förstås inte gardera sig för alla oförutsedda händelser för har man den möjligheten kanske man aldrig ens behöver låna pengar.
 

Vad är dyrt eller billigt i lånesammanhang?

Eftersom räntan alltid anges i årsränta och även i effektiv årsränta, ser de kortfristiga lånen orättvist dyra ut i förhållande till vad de många gånger är. Om du tar ett lån på några månader och räntan anges i årsränta kan man lätt luras att tro att det är horribla summor pengar man talar om.

Visst finns det lån som har väldigt dyra räntor om man låter dem löpa på i allt för långa tider. Hur länge man lånar pengar, brukar kallas för löptid. Om du tar ett mindre eller medelstort lån med lång löptid och förhållandevis hög ränta,  kan det faktiskt bli så dyrt som du hör skräckhistorier om.

Men om du istället tar ett lån med så låg ränta som möjligt och samtidigt försöker amortera av skulden under en så kort (men rimlig) tid som möjligt, behöver inte ens sms lån bli så dyrt som många tror.

Du ska alltid ställa ditt behov av pengar i relation till räntan, det är räntan som utgör själva priset på lånet. Om priset är värt det, kan bara du själv avgöra.

Lån utan säkerhet är som regel dyrare än lån där du har någon form av säkerhet för själva lånet. Exempel på lån med säkerhet är bolån och lån där du kanske sätter bilen du köper för pengarna, som säkerhet för lånet.

Lån som inte har så höga krav på dig som låntagare tenderar definitivt att ofta höra till de dyrare lånealternativen. Ofta kan man se ett samband mellan lån med låga krav på kreditvärdighet och lite högre räntor. Det är dock helt naturligt då låneföretag som ger lån till personer med dålig kreditvärdighet, anser sig ta en lite högre risk, vilket är fullt förståeligt när man tänker efter.
 

Hur man får ett så billigt lån som möjligt

Genom att jämföra olika privatlån utan säkerhet innan du bestämmer dig för vilket lån du ska söka, kan du lätt skaffa dig en bild av vilka lån som är billiga och vilka som har högre priser på sin ränta.

Allt måste som sagt ställas i relation till hur du tror att dina möjligheter att bli godkänd för det aktuella lånet ser ut. Det är inte alla förunnat att få de där allra billigaste lånen. Det du kan göra är att välja ett så bra och billigt lån som möjligt utifrån dina egna personliga förutsättningar.
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Länkar

-
Privatlån online

Privatlån online är alla privatlån utan säkerhet, snabblån, smslån, billån och alla lån du kan söka genom ansökan på nätet. Svar får du direkt på skärmen efter ansökan.

Snabblån online

Snabblån online är kategorin lån som är extra snabba vad det gäller ansökan och utbetalningsprocess. Alla lån online ger svar direkt på skärmen.

Billån online

Att söka billån utan bilen som säkerhet för lånet, skapar frihet att välja själv när, hur, av vem och vilken bil man ska köpa. Man kan också sälja bilen när man själv önskar utan krångel.

Samla lån

Att ansöka om ett skuldfinansieringslån för att lösa och samla tidigare lån och krediter kan göra att du får mer pengar över till annat varje månad.