Företagslån för svenska företag

Behöver ditt företag mer pengar i kassan av någon anledning? Kanske handlar det om nödvändiga investeringar, nya innovationer, etablering utomlands, pantentansökan eller bara helt enkelt en tillfällig likviditetsbrist. Oavsett varför du behöver skaffa mer pengar till ditt företag, finns det både företagslån och företagskrediter som passar både, medelstora företag och stora företag. Här hittar du finansieringslösningar för både etablerade och nystartade företag. Även du som inte startat din näringsverksamhet ännu, kan få värdefulla finansieringstips hos oss.
 

Vi är opartiska och därför listar vi företagslånen i alfabetisk ordning.

Småföretagarlån hos Capital Box
Småföretagarlån hos Capital Box

Småföretagarlån hos Capital Box
Tips:
Låga omsättningskrav. Alla företagsägare måste vara bosatta i Sverige.
F.d. Ferratum Business

Corpia företagslån för aktiebolag
Corpia företagslån för aktiebolag

Corpia företagslån för aktiebolag
Tips:
Stora lån till företag som har minst 2 miljoer i årsomsättning. Ingen UC, använder Creditsafe.
Enbart AB kan ansöka hos Corpia.

Företagslån hos Fedelta
Företagslån hos Fedelta

Fedelta Företagslån
Tips:
Få offert på lån samma dag som du skickar in ansökan. Godkända lån utbetalas oftast inom 24 timmar.

Företagslån hos Froda
Företagslån hos Froda

Froda företagslån
Tips:
Få offert på lån samma dag och pengarna utbetalda till ert bankkonto inom 24 timmar. Ingen UC, använder Bisnode.

Förmedling av företagslån
Förmedling av företagslån

Krea förmedling av företagslån
Tips:
Få svar från upp till 20+ långivare med en enda ansökan och en UC kontroll.
 

Checkkredit online för företag Qapitala
Checkkredit online för företag Qapitala

Qapitala kredit online för företag
Tips:
Flexibel kredit för företag. Sköt dina uttag/överföringar till företagets konto online.
Digital checkkredit för alla svenska företag.

Om det handlar om att du ska investera i en fastighet, maskiner eller annan utrustning som kan räknas som inventarier kan du ofta ställa din investering som säkerhet för företagslånet. Som säkerhet kan även ofta varulager och utestående kundfordringar ofta fungera när du söker ett företagslån. För större investeringar kan du låna väldigt stora summor pengar till förhållandevis låga räntesatser. Om du däremot vill ta ett företagslån utan säkerhet är ofta räntan lite högre och de maximala lånebeloppen är inte så höga.

När du tar ett stort företagslån med något som säkerhet är det ungefär samma process som när du ska belåna andra tillgångar. Det krävs ofta någon form av värdering av det du ska ställa som säkerhet och ibland krävs även personlig kontakt med banken beroende på hur komplicerade tillgångar du har som säkerhet för lånet. Enklast är att ställa en fastighet som säkerhet för lånet då det enda som krävs är en fastighetsvärdering som banken kan få ta del av.

Att ta ett företagslån utan säkerhet är väsentlig enklare och det medför en snabbare process som inte kräver några personliga kontakter. Ofta får du besked genom en automatiserad process och du får tillgång till pengarna snabbare än om du skulle ta ett företagslån med säkerhet. Som alla lån utan säkerhet är det den typen av lån som har högre ränta än de lån som har någon form av säkerhet. Det är ingen skillnad mellan privatlån och företagslån i det avseendet eftersom lån utan säkerhet innebär en större risk för utlånaren.
 

Olika krav för lån för företag

Liksom för privatlån gäller att det är långivaren själv som ställer upp kraven och villkoren för att kunna bli godkänd för ett företagslån. Vissa långivare godkänner bara lån till företag inom en viss bolagsform, medan andra kan godkänna lån till alla typer av företag oaktat vilken företagsform du har valt. Grundläggande krav som är vanliga är att du har en F-skattsedel, att det är ett svenskt företag du har samt att företaget är registrerat hos bolagsverket. Att ditt företag har en god kreditvärdighet är förstås en fördel, även om det finns företagslån även för företag som har lite sämre likviditet.

Att företaget varit verksamt under en längre tid är oftast en fördel även om även nystartade företag kan få ett företagslån hos vissa banker och kreditföretag. Hur lång tid företaget behöver ha varit verksamt skiljer sig mellan olika långivare. Omsättningskrav kan också förekomma hos vissa långivare.

Att företaget kan uppvisa en bra affärsidé, god ordning och reda på finanserna och positiva resultat i balansräkningen kan vara några av de saker som bedöms när ansökan om företagslånet ska behandlas. Ibland kan det ställas krav på borgensåtagande för företagslån.
 

Innovationslån för företagare Innovationslån för företagare

Entrepenörskap och innovationer är två saker som hänger tätt samman. Förmodligen är det ditt sinne för innovationer som gjort att du är egenföretagare idag. Om ditt företag behöver pengar för produktutveckling eller skydd av immateriella tillångar, kan du söka ett innovationslån för att på så sätt förverkliga dina idéer och se ditt företag växa sig starkare. Inom vissa branscher är det till och med helt nödvändigt att ständigt jobba med forskning och utveckling för att behålla sin konkurrensställning och sina marknadsandelar.

Ett företag som inte hunnit bygga upp så stort kapital ännu, kan få problem med sitt produktutvecklingsarbete om det inte finns likvida medel att finansiera utvecklingen med.
I dessa fall kan ett innovationslån vara en god investering för att få näringsverksamheten att växa eller bibehållas.
 

Vill du ansöka om patent för en idé du har är det viktigt att du inte gör den offentlig innan du ansöker. Ett patent är en immateriell rättighet som ger dig ensamrätt att utnyttja en teknisk lösning. För ett företag är det en stor fördel att ha patent på sina idéer eftersom det ger dig en bättre marknadsposition utan priskonkurrens på de marknader du meddelas patent.

Genom ett patent gör du ditt företag mer intressant om du söker efter investerare eller den dagen du kanske vill sälja ditt företag. En ansökan om patent kan göras nationellt, inom europa eller internationellt i många olika länder. Det kostar en hel del pengar att ansöka om pantent och därför är det inte så konstigt om många näringsidkare behöver ett lån för patentansökan. Olika pantentansökningar kostar olika mycket och du kan läsa mer om hur mycket pengar ditt företag behöver för att ansöka om patent hos PRV.
 

Tillgången på stora företagslån online ökar succesivt och ditt företag kan ansöka om ett lån på flera miljoner. För många kan det kännas främmande att kreditföretag på nätet kan ge företagslån på miljonbelopp men alla långivare står under tillsyn av Finansinspektionen och är seriösa aktörer.

Företagslån i storleksordning på max lånebelopp:
Corpia ger stora företagslån till aktiebolag, på mellan 100 000 - 3 000 000 kronor i upp till 34 månader
Fedelta Företgslån ger lån på mellan 25 000  - 1 000 000 kronor i upp till 3 år.
Froda ger lån på mellan 10 000 - 2 000 000 kronor i upp till 2 år.
Krea låneförmedlare för företagslån 10 000 - 5 000 000 kronor.
Quapitala löpande checkredit för företag på mellan 50 000 - 500 000 kronor.
 

Om du har enskild firma och söker efter enkla lån för småföretagare kan det ibland vara värt att överväga om du ska ta ett personligt privatlån utan säkerhet och sedan göra en insättning av eget kapital istället. Beroende på status på ditt företags omsättning, kan det ibland vara lättare att göra på det sättet.
 

Skuldkonsolidering för företag

Börjar bokföringen i ditt företag visa på stora månatliga kostnader för lån, krediter och andra avbetalningar? Då kan det vara dags att konsolidera företagets skulder för bättre lönsamhet och vinst varje månad. Även företag kan hamna i en situation då det är dags att samla skulder, krediter och avbetalningar i ett skulkonsolideringslån. 
Genom att dra ner på företagets lånekostnader kan du investera kanske investera i andra saker ditt företag är i behov av.

Genom att se över företagets skulder kanske du inte ens behöver ett investeringslån i de fall du upplever likviditetsbrist. Det kan räcka med att du omförhandlar lån och krediter för att företaget ska gå med bättre vinst.
 

Investeringslån för företag Investeringslån för företag

När du ser att du genom att få ett tillskott i företagets likvida medel, kommer att kunna generera mer intäkter till ditt företag kan det absolut löna sig att teckna ett företagslån. Huvudprincipen är att du bör ha beräknat att intäkterna och vinsten av att ta ett företagslån, överstiger de kostnader som lånet medför i form av räntor och eventuella avgifter.

Ibland kan en affärsidé formligen explodera av populäritet och då kanske du behöver ett lån för att snabbt kunna expandera och dra fördel av att verksamheten går så bra. Om du inte har likvida medel i kassan, kan ett företagslån vara lösningen för att på sikt få ett ännu mer lönsamt företag.

Om det handlar om en tillfällig likviditetsminskning som beror på andra faktorer än företagets egen verksamhet kan det också vara väl värt att ta ett lån. Kanske väntar du på att en stor kund ska betala dina utestående fordringar men du behöver fylla på i kassan inför att inbetalningar sker. Att betala företagets försäkringar, löner till anställda, hyror och andra löpande utgifter är förstås helt nödvändigt om ditt företag inte ska få varaktiga problem av olika slag.

Det kan också handla om att göra nyinvesteringar eller nödvändiga reparationer av befintliga inventarier. Andra tillfällen då ett företagslån kan vara en bra affär är när du kanske utökar verksamheten och tar på dig mer arbete eller jobb av annan karaktär än de du tidigare utfört. Vid sådana tillfällen kanske du behöver investera i utrustning som du inte haft sedan tidigare. Genom att investera i och utveckla din verksamhet behåller du eller ökar din konkurrenskraft och ibland kan det till och med vara en absolut nödvändighet för att kunna bedriva verksamheten även fortsättningsvis. Kanske din verksamhet är säsongsbetonad och du behöver investera i utrustning eller kompetensutveckling för din personal även under lågsäsong. Då kan också ett företagslån hjälpa dig.

Om du ser risken för en mer långvarig likviditetsbrist, bör du tänka dig noga för innan du belånar företagets inventarier. Handlar det om tillfällig arbetsbrist är det bästa att varsla personal om uppsägning på grund av arbetsbrist och även se över vilka anställningsformer du erbjuder dem du anställer. Särskilt viktigt är det att vara noga med att inte ha för stora personalkostnader om din verksamhet är säsongsbetonad.
 

Vad du ska prioritera i en situation av likviditetsproblem i ditt företag, kan bara du själv avgöra. Men som vi redan nämnt finns det saker du helst inte bör göra avkall på även om ditt företag lider av tillfälliga likviditetsproblem. Försäkringar för utrustning, inventarier, fastigheter och personal är en av de saker som kan stå dig dyrt att göra avkall på. Om oförsäkrad utrustning går sönder eller om oförsäkrad personal skadar sig på jobbet kan du få ännu större problem med företaget ekonomi. Följden kan bli stora kostnader som du inte klarar av att betala och företaget kan i värsta fall gå i konkurs om olyckan är framme.

Kanske kan du kontakta leverantörer och be om att få uppskov med fakturor medan till exempel löner till anställda måste ges högsta prioritet. Att få lite respit med att betala leverantörsfakturorna samtidigt som du kanske sätter lite mer press på dem som du har kundfordringar hos, kan ge dig exakt det utrymmet och tidsfristen du behöver för att reda ut företagets situation.

Har du en väletablerad verksamhet med ett stadigt orderinflöde, kan du förmodligen göra avkall på marknadsföring och annonsering. Är din verksamhet nystartad kanske du ändå ska fundera på om de kostnader du har för marknadsföring och eventuell annonsering kan vara avgörande för företagets framtida överlevnad.

I ett äldre företag med mycket tillgångar i form av inventarier, kan du säkert sälja av en del utan att verksamheten påverkas. Står du däremot nästan fortfarande i startgroparna kanske dina inventarier och utrusning är avgörande för om företaget ska överleva eller inte. Ett misstag som många mindre företag gör, är att göra felberäkningar i fråga om vilken och hur mycket utrustning som krävs, vilket ändå kan ses över. Sälj sådant som du inte behöver om det visar sig att företaget går sämre än beräknat. Det är bättre att återinvestera i ny utrustning senare än att låta dyr och värdefull utrustning stå och samla damm i ett hörn.

Att ta ett företagslån kan hjälpa dig att få ordning på företagets ekonomi igen, utan att prioritera ner annat än det som du ser som helt överflödigt.
 

Är du precis i uppstarten av ett företag eller precis har startat ett företag kan det vara svårt att få ett vanligt företagslån. Genom att söka efter finansiella lösningar för att starta företag kan du få rådgivning och hjälp med uppstartslån genom Nyföretagarcentrum. För att få ett uppstartslån genom Nyföretagarcentrums partner ska den som ansöker om lånet, göra detta innan företagets första bokslut.
Hos dem kan du även göra affärsplaner och få rådgivning kring ditt företagande om du behöver hitta finansiering av ett nytt företag som du inte har startat ännu.

En annan tänkbar partner för hjälp att få ett företagslån oavsett om det är ett nystartat företag du har eller inte, är Almi företagspartner som kan hjälpa till med olika finansieringslösningar. Genom dem kan du bland annat ansöka företagslån, tillväxtlån, mikrolån, exportfinansiering och innovationslån. Läs mer om företagslån hos Almi om du känner att det skulle vara en passande lösning för ditt företag.

Om du är arbetslös och planerar att starta ett företag, kan det vara bra att känna till att du kan ansöka om starta eget bidrag genom Arbetsförmedlingen. Bidraget som du kan få genom Arbetsförmedligen är tänkt att täcka dina personliga levnadskostnader medan du kommer igång med företaget. Bidraget motsvarar det dagbelopp du skulle fått om du fått arbetslöshetsersättning men betalas istället ut i form av aktivitetsersättning med samma belopp. Du får inte ha startat ditt företag ännu när du ansöker om starta eget bidrag. Kontakta Arbetsförmedlingen om du har frågor och funderingar kring starta eget bidrag genom dem.
 

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 2020-03-28.