Aktuellt inom lån

Förutom vårt arkiv med nyheter och blogginlägg som handlar om lån, lånerelaterat, bankärenden och sparande online finns också en del andra länkar och information som kan vara bra att ha eller uppdatera sig på när man är mån om sin privatekonomi eller sina lån och krediter.

2020

Hela världen är i chocktillstånd och många länders ekonomi blöder helt okontrollerat. Ett lands ekonomi kan påverka invånarnas privatekonomi på flera olika sätt. Det finns egentligen ingenting som talar för att Sverige som nation kommer vidta åtgärder som gör att din privatekonomi drabbas.
Det som kan drabba dig är förstås andra händelser som är kopplade till Corona-pandemin. Osäkra anställningsförhållanden, sjukskrivning och vård av barn kan orsaka djupa hål i hushållskassan för den som drabbas.

Det börjar dock visa sig ganska tydligt, vilka branscher och yrken som är mest utsatta när det gäller osäkerhet inför framtiden. Det är för många dags att se över sin ekonomi och skaffa sig en buffert ifall något oförutsett ändå drabbar dem.
 

Skapa ett privatekonomiskt utrymme nu

Oavsett om du tror att din anställning är i farozonen eller inte, är det en god idé att se över din privatekonomi för att få så stort ekonomiskt utrymme som möjligt. Genom att lägga om lån så att lånekostnaden varje månad minskar till det minimala under en tid framöver, kan du skapa dig de där marginalerna som du kanske inte ens behöver fundera på i vanliga fall.

I goda och säkra tider vill de flesta sträva efter att bli skuldfri så snabbt som möjligt men i svåra tider kanske det inte gör något att lånet finns kvar i några extra år, så länge pengarna räcker till varje månad. Det kan också handla om att inte bara få pengarna att precis räckat till utan också att få några tusenlappar över för oförutsedda händelser. Det är bättre att skapa sig det utrymmet nu än att stå tomhänt den dagen något oförutsett slår ner som en blixt från klar himmel.

Det är inte så kul att desperat söka efter lånelösningar när du kanske står inför en händelse som gör att din ekonomi drabbas under en kortare tid. Desto bättre att kunna lägga undan lite pengar varje månad för att ha den där bufferten när något händer. Att det sedan i nuläget kanske får ske på bekostnad av att dina lån tar lite längre tid att betala av, är ett övervägande du behöver göra.

Om du lägger om dina lån på längre tid nu, går det alltid att korta ner tiden eller göra extra amorteringar senare om du känner att du vill och kan betala in lite extra. På det sättet försäkrar du dig om att du har dina månatliga kostnader under kontroll, utan att det behöver kosta dig extra pengar i form av ränta i det långa loppet.

På vår systersida som specialiserat sig på just skuldfinansiering, hittar du allt du behöver veta för att skapa dig ett större privatekonomiskt utrymme snabbt. Samla lån för att få lägre månadskostnad är en åtgärd som många gör regelbundet men i nuläget känns det extra aktuellt att se över möjligheten till mer passande lånelösningar.
 

En småföretagares mardröm har slagit in

Trots att staten fattat beslut om kraftfulla räddningspaket både för företag och privatpersoner, är det många småföretagare som hamnar i kläm. Att en företagare inte kan permittera sig själv eller sätta företaget som vilande, är brister som gör att enmansföretag runt om i Sverige håller på att gå under.

Många företag som har hopp om att deras verksamhet ska kunna hitta livskraften igen när krisen är över, kämpar för att inte försättas i konkurs som drabbar dem både personligt och rent verksamhetsmässigt. Att låna pengar för att överleva krisen kan vara mycket riskfyllt.
Den företagare som tar lån för att få sitt företag att överleva måste känna sig tämligen säker på att företagets affärer kommer att återhämta sig när krisen är över.
Företagslån ska betalas tillbaka och ränta eller andra former av avgifter ska också betalas. Detta oavsett om verksamheten kommer börja blomma snabbt igen eller om det krävs månader av hårt arbete utan någon större omsättning i företaget.
Den som har en enskild firma riskerar dessutom att försättas i personlig konkurs och därför kan det ändå vara en lösning att klamra sig fast med näbbar och klor så länge det bara går.

Olika företagslån har olika villkor och de bästa villkoren får man inte alltid hos storbankerna även om man kan tro det. Kanske har du lite extra utrymme i form av tid just nu och då lönar det sig att lägga lite tid på att jämföra olika företagslån online.
 

När krisen är över

Så snart krisen är över, är det åter igen dags att se över lån och krediter. Har du verkligen de bästa villkoren och den lägsta räntan på dina lån och krediter?

Att ta ett lån nu och sedan ersätta det med ett annat ännu bättre senare är fullt möjligt så länge du inte har dragit på dig ett för stort antal UC-förfrågningar. Många undrar hur många UC-kontroller som kan finnas utan att det drabbar kreditvärdigheten och det finns inget enkelt svar på den frågan. Det är nämligen stora skillnader på hur hårda olika baker är i sina bedömningar. Upp till fem stycken UC-kontroller under ett år borde dock inte utgöra ett hinder för någon om man i övrigt ser ut att ha ordning och reda på sin ekonomi.
 

Teckna låneförsäkring om det går

Att teckna låneförsäkring är extra viktigt när framtiden inte känns helt säker. Genom att ta en låneförsäkring och betala en liten extra slant varje månad, kan du känna dig tryggare inför framtiden.
Om du har en låneförsäkring behöver du inte drabbas av panik i händelse av tillfälligt minskade inkomster.

Det är inte alla lån som går att teckna låneförsäkring för. Vanligast är att det erbjuds låneförsäkringar för större lån som löper under längre tid och kanske är det även för dem som du är mest oroad då månadskostnaden för den sortens lån ofta utgör en stor andel av hushållets totala månadskostnader.

Många slarvar när de av slentrian tackar nej till låneförsäkringar för att spara de där hundralapparna per månad. Men i kristider som det är nu, bör de flesta teckna en sådan i samband med nya lån. Du kan ta reda på vad som gäller för att avsluta försäkringen i ett senare skede så vet du vilka ställningstaganden som kan vara aktuella när krisen är över och du känner dig helt säker på dina framtida inkomster.
 

Läs hela inlägget »
Har din företagsverksamhet drabbats av de konsekvenser som Covid 19 medför? Har du svårt att uppfylla kraven för att få ett småföretagarlån hos din vanliga bank? Känner du att regeringens krispaket inte kommer att räcka för att rädda ditt företag?
Genom att undersöka möjligheterna till ett småföretagarlån på nätet, kanske du hittar en utväg ur den svåra tid som nu råder i Sverige.

Även om svenska myndigheter arbetar hårt med att hitta passande krispaket för småföretag, är det otillräckligt för många. Den som exempelvis driver ett familjeföretag, kan förmodligen uppleva att krispaketet inte räcker till för att rädda företaget.
Många banker nu med att ta emot mängder av låneansökningar från företag men långt ifrån alla småföretag kommer att kunna bli godkända för dessa företagslån.

Genom att leta efter lämpliga småföretagarlån på nätet, kanske du kan hitta den finansiering som gör att du kan betala företagets och familjens räkningar i några månader till och därmed rädda företaget från att försättas i konkurs.
 

Småföretagarlån Covid 19
Småföretagarlån Covid 19

Småföretagarlån eller personligt lån?

Beroende på vilken bolagsform ditt företag har, kan också ett personligt privatlån utan säkerhet vara ett alternativ. Många företagslån kräver personlig borgen, vilket i praktiken ändå innebär att du personligt betalningsansvarig om ditt företag inte kan återbetala sina skulder.

Fördelen med att ta ett företagslån är att du enkelt kan låna med eller utan säkerhet och att det är firmatecknarna som ansöker om lånet tillsammans. Om du har en enskild firma är skillnaden för dig som låntagare marginell när det kommer till betalningsansvar. I de fallen kan det definitivt vara värt att överväga att istället ansöka om ett privatlån utan säkerhet eftersom räntan i många fall faktiskt kan vara lägre på ett sådant lån.
 

Tips att tänka på vid tillfällig likviditetsbrist

Den situation vi nu befinner oss i är unik på alla sätt och vis. Många mindre företag har små marginaler eftersom både produktion, lagerhållning och övriga kostnader kanske finansieras allt eftersom inkomsterna i företaget rullar in.

Det är inte heller ovanligt att mindre företag som vill växa, hela tiden gör stora eller små investeringar som baseras på en marknadsanalys som inte alls kan jämföras med den speciella situation som för närvarande råder. Även ett livskraftigt företag kan lätt hamna i likviditetsproblem när hela marknaden svajar och kunderna helt plötsligt försvinner av olika anledningar.

Det finns några råd och tips på hur du kan tänka vid likviditetsbrist i vanliga fall men i nuläget handlar det om ganska annorlunda förutsättningar.
 

Planera för "efter krisen exit plan"

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, kan din exit plan för tiden efter pandemin se olika ut.
Det du behöver analysera är risker och möjligheter för din att din verksamhet åter igen kan bli lönsam tillräckligt snabbt efter att krisen är över. För krisen kommer att gå över förr eller senare.

När du räknat ut hur många månader ditt företag kan överleva med kraftigt reducerade eller i värsta fall helt utan inkomster behöver du göra en plan för hur du ska återskpa din verksamhet på snabbast möjliga sätt.

Det kan förstås kännas märkligt att redan nu börja planera för hur verksamheten ska öka igen efter krisen, särskilt om du just nu är mitt uppe i att se hela ditt livsverk rasa samman. Men om du inte tidigt skapar en plan för hur du snabbt ska öka din omsättning igen när allt är över, kanske du aldrig kommer att ha förmågan att rädda ditt företag på lång sikt.

Om du löser den akuta krisen genom exempelvis ett företagslån, är det sedan dags att med en gång sätta igång och planera för framtiden. Det finns anledning att tro att du har tid att avsätta för det nu, medan när det äntligen vänder, behöver du komma snabbt på fötter igen.
 

Läs hela inlägget »
Behöver ditt företag mer disponibla medel på banken eller i kassan av någon anledning? Vill du slippa vänta på en bokad tid på ett bankkontor och istället teckna ett företagslån online?
Då kan vi glädja dig med att vi har utökat vår webbplats med bra och relevanta företagslån för små och medelstora företag.

 

När ditt företag saknar tillräckligt med pengar

Om din affärsidé fungerar och du är i full gång med ditt företag, kanske du upptäcker att du behöver mer pengar i företaget för att kunna bedriva verksamheten på det sätt du vill. I entrepenörsskapet ingår förstås att vara driven med blicken stadigt fäst vid nästa utmaning men om kassaflödet inte ger tillräckligt utrymme kan det faktiskt vara förödande för din verksamhet.

Att ständigt ligga steget efter för att göra nödvändiga investeringar, köpa förbrukningsmaterial eller kunna ha utrymme för viss lagerhållning skapar frustration. Det är nu det är dags att du bestämmer dig för om du vill ta ditt företag till nästa nivå eller inte.

Olika modeller för god lönsamhet med "just in time" leveranser kan vara slitsamt och framför allt ska det vara för att du själv väljer den strategin i dina leveranser, inte för att det saknas likvida medel för lagerhållning. Självklart beror det på inom vilken bransch du är verksam inom men att ha ett visst ekonomiskt utrymme i företaget är ofta en nödvändighet.

Även om det inte är pengar till bara de löpande kostnaderna som saknas för stunden, finns det lösningar för olika företags behov. Har du en teknisk lösning som du vill söka patent för, kan det vara helt avgörande för ditt företags framtid. Läs mer om att låna pengar för patentansökan.
 

Företagslån när liten behöver bli stor

Ett problem för många små företag är att det är svårt att kunna göra nödvändiga investeringar för att växa. Dina affärer går bra och ditt kundunderlag växer men det som hindrar dig kanske är tillräckligt med likvida medel för att investera i maskiner, material eller mer personal.

Det är vanligt att småföretagare bara jobbar på utan att reflektera över om det är dags för den lilla rörelsen att växa sig större. Det steg som de allra flesta upplever som störst, är att bli arbetsgivare och anställa personal. De som utökar sin verksamhet tar risker men samtidigt är det omöjligt att växa utan att investera i sin affärsidé.

Det som kan vara bra att känna till innan du investerar i en expandering som innefattar att du anställer personal, är att du kan anställa människor med olika anställningsvillkor. Genom att visstidsanställa personal, skyddar du dig ifall du helt plötsligt inte skulle få så mycket beställningar. Att stå med personalkostnader när beställningarna inte rullar in som de ska, kan snabbt fresta på ett litet företags ekonomi.

Nackdelen med att visstids- eller projektanställa medarbetare är att det inte är en så attraktiv anställningsform. Om du verkar inom en bransch där du konkurrerar om medarbetare med speciell kompetens, kan det vara mycket svårt att locka personal. Däremot är det helt normalt att använda sig av 6 månaders provanställning, vilket kan ge dig ett utrymme att avsluta anställningen om orderinflödet inte blir som du tänkt dig.

Det finns olika typer av företagslån för svenska företag. De flesta av dem kan du disponera ganska fritt.
 
När det lilla företaget behöver växa
När det lilla företaget behöver växa

Miljonlån för företag som är livskraftiga

Som företrädare för ditt företag, är det viktigt att du tänker efter och räknar noga på vad ditt företag har råd att låna och vilka vinster investeringen är tänkt att inbringa på sikt. Det knepiga med företagslån är att det kan handla om nödvändiga innovationer eller utvecklingsarbete som kanske inte kommer att bringa intäkter direkt.

Visst finns det talesätt som säger "friskt vågat hälften vunnet" men var ändå noga med att göra en plan för dina investeringar. Detta är särskilt noga om du tar ett lån för att utveckla företaget.

Du kan söka företaglån på miljonbelopp även online och det medför faktiskt till och med fördelar ibland, eftersom handläggningsprocessen går mycket snabbt. Om du står inför en situation då du behöver fatta snabba beslut eller har fått ett bra erbjudande med kort giltighet, kan ett företagslån på nätet passa bra.

Att ta ett lån på miljonbelopp om du inte tror väldigt mycket på att din satsning kommer att inbringa en väsentligt ökad omsättning på sikt, vore att ta en ganska stor risk. Ett sätt kan vara att hitta finansiering hos ett annat företag som kanske tror på din affärsidé och därför är beredda att investera i ditt företag. Men vill du kunna fortsätta styra ditt företag självständigt, kan ett företagslån vara bättre än att söka externa aktörer som vill skjuta in riskkapital.
 

Risker med lån för enskild firma och HB

Om ditt företag är en enskild firma eller ett Handelsbolag (HB) står företagsägaren som personligt betalningsansvarig om företaget inte kan betala sina skulder.
När du letar efter företagslån är det vanligt att du hittar lån som istället för en räntesats, har en fast månadsavgift.

I de här fallen är det bra att räkna på vad månadsavgiften motsvarar i ränta innan du tar ett sådant lån. Som enskild företagare eller som delägare i ett Handelsbolag kan det nämligen i många fall vara bättre att ansöka om ett privatlån utan säkerhet istället. Att ta ett privatlån och sedan sätta in mer pengar i företaget genom att öka det egna kapitalet kan ibland innebära lägre ränta.
 

Det här inlägget skrevs 2020-03-01.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Länkar

-
Privatlån online

Privatlån online är alla privatlån utan säkerhet, snabblån, smslån, billån och alla lån du kan söka genom ansökan på nätet. Svar får du direkt på skärmen efter ansökan.

Snabblån online

Snabblån online är kategorin lån som är extra snabba vad det gäller ansökan och utbetalningsprocess. Alla lån online ger svar direkt på skärmen.

Billån online

Att söka billån utan bilen som säkerhet för lånet, skapar frihet att välja själv när, hur, av vem och vilken bil man ska köpa. Man kan också sälja bilen när man själv önskar utan krångel.

Samla lån

Att ansöka om ett skuldfinansieringslån för att lösa och samla tidigare lån och krediter kan göra att du får mer pengar över till annat varje månad.