Privatlån utan säkerhet hos Sparlån

Hos sparlån kan man ansöka om privatlån utan säkerhet på mellan 10 000 - 300 000 kr. Att söka ett privatlån utan säkerhet är detsamma som att söka det som ibland även benämns som blancolån.

Privatlån utan säkerhet hos Sparlån Privatlån utan säkerhet hos Sparlån

Sparlån är en mycket seriös långivare som egentligen förmedlar lån mellan låntagare och långivare i form av så kallade P2P lån. Låntagaren är en privatperson och långivarna kan vara en eller flera andra privatpersoner eller företag. Identiteten på låntagaren blir aldrig känd för långivarna och Sparlån sköter all administration så du som låntagare kommer inte märka någon skillnad jämfört med att låna pengar på en vanlig bank. Enkelt och smidigt och dessutom med fast ränta.

Sparlån P2P privatlån utan säkerhet, online - låna upp till 300000 kr

Villkor för att söka privatlån utan säkerhet hos Sparlån
Privatlån utan säkerhet/blancolån: 10 000 - 300 000 kr
Återbetalningstid: Upp till 10 år
Ålderskrav: Minst 20 år gammal
Inkomstkrav: Min 150 000 kr/år före skatt
Låna utan uc kontroll: Nej, Sparlån använder sig av UC kontroll
Låna med betalningsanmärkning: Nej, du kan inte få lån med betalningsanmärkning
Signera med BankID eller e-leg: Ja
 
För att ansöka om privatlån hos Sparlån gäller även nedanstående krav:

  • Minst 20 år när du ansöker och max 70 år när lånet återbetalats
  • Varit folkbokförd i Sverige de senaste 3 åren
  • Sökt lånebelopp överstiger inte din årsinkomst
  • Inte ha en postbox adress


Fördelar med privatlån hos Sparlån:
- Ett privatlån eller blancolån för den som haft svårt att få lån hos en vanlig bank
- Fast ränta som är densamma hela låneperioden oavsett om räntorna i Sverige i övrigt stiger
- Många förfrågningar hos uc innebär inte automatisk avslag
- Många får lån genom Sparlån, även om de inte trodde att de skulle få låna pengar alls
- Lång återbetalningstid på upp till hela 10 år
- Svar direkt på skärmen om du kommer att få låna pengar eller inte
- Pengarna normalt sett på ditt bankkonto redan dagen efter godkänt lån

Nackdelar med privatlån hos Sparlån:
- Inga direkta nackdelar om man kan acceptera att Sparlån tar en UC kontroll, vilket är det vanligaste sättet att göra en kreditbedömning.
 

Prisexempel för lån hos Sparlån (beräknat på 8% ränta, din ränta kan bli både lägre och högre, beroende på din kreditvärdighet). Prisexempel utgör det totala belopp du ska betala varje månad inklusive ränta.

Låna 300 000 kr i 10 år = 3 640 kr per månad
Låna 250 000 kr i 10 år = 3 033 kr per månad
Låna 200 000 kr i 10 år = 2 427 kr per månad
Låna 150 000 kr i 10 år = 1 820 kr per månad
Låna 100 000 kr i 10 år = 1 213 kr per månad
Låna 50 000 kr i 10 år = 607 kr per månad

Låna 50 000 kr i 5 år = 1 014 kr per månad
Låna 50 000 kr i 3 år = 1 567 kr per månad

Låna 30 000 kr i 5 år = 608 kr per månad

Vad är ett P2P lån

P2P står för "peer-to-peer" eller person-till-person lån och innebär att de pengar man lånar kommer från andra privatpersoner eller företag som kallas för investerare eller långivare. För den som skall låna, innebär det ingen skillnad jämfört med att ta lån hos en vanlig bank. Sparlån fungerar som en slags "mellanhand" och det är också Sparlån som sköter allt det administrativa kring lån och återbetalning. För investeraren/långivaren, är det som att spara pengar med god avkastning så i princip fungerar Sparlån som en bank för både den som skall låna ut pengar och den som behöver låna pengar.
 

Samla lån genom P2P lån

Att samla lån genom privatlån hos Sparlån passar bra eftersom lång återbetalningstid i allmänhet innebär ett lägre belopp att betala varje månad, vilket är mångas syfte med att samla lån. Genom att finansiera sina tidigare skulder och krediter på detta sätt är det många hushåll som faktiskt både tjänar på det i fråga om ränta men också får mer pengar över till annat än att återbetala lån varje månad. Vilken ränta man kommer att erbjudas beräknas fram genom en samlad bedömning av kreditvärdigheten. Den fasta räntan som Sparlån erbjuder är definitivt en fördel jämfört med många andra lån. Du behöver aldrig undra om räntan på lånet ska stiga.
 

Låna till vad du vill med blancolån

När du söker ett blancolån eller ett privatlån utan säkerhet kan du använda pengarna till vad du själv vill. Det kan handla om att samla tidigare lån och krediter såsom skuldfinansiering eller så kan du använda lånet till nya inköp. Du kan köpa hela eller delar av en bostad, ta ett billån eller bara låna pengar för att köpa något annat som du behöver.
Tänk alltid på att aldrig låna mer pengar än du kommer att kunna återbetala. Det är viktigt att sköta sin privatekonomi på ett bra sätt för att inte hamna i ekonomisk knipa i framtiden.
Att söka ett P2P lån är lika tryggt och säkert som att söka lån hos banken. Lånet är utan säkerhet och det betyder att det du köper för pengarna äger du själv, inte den som lånat ut pengarna till dig.
 

Snabblån utan uc kontroll istället för lån hos Sparlån

Vissa banker och långivare använder sig av uc kontroll och andra ger snabblån utan uc kontroll. Det är olika och banken eller långivaren bestämmer själv vilket kreditupplysningsföretag de skall använda sig av. Allt mer vanligt är faktiskt att mindre snabblån ges utan att kreditupplysningen görs genom uc och istället använder man sig av andra kontroller för att bedöma en persons kreditvärdighet.

För en privatperson med låg kreditvärdighet är det ofta en fördel att låna pengar utan uc kontroll eftersom man då inte försämrar sin kreditväridghet ännu mer genom att dra på sig många förfrågningar hos uc. Att det inte görs en kreditupplysning genom uc ska inte förväxlas med att det inte görs någon kreditkontroll alls. Att söka lån utan kreditkontroll är i princip inte möjligt i Sverige då alla seriösa banker och långivare har skyldighet att göra en kreditbedömning, vilket ofta innebär en kreditupplysning genom något kreditupplysningsföretag.

Sparlån använder sig av UC kontroll i kombination med ett antal andra faktorer som vägs ihop till en kreditklass som sedan kommer att utgöra grunden för vilken ränta just du kommer att erbjudas för ditt P2P lån.
 

Bedömning av kreditvärdighet hos Sparlån

Sparlån gör en kreditbedömning av alla låntagare som ansöker om lån.
Kreditbedömningen innefattar ett antal olika steg, vars syfte är att bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Detta är något som alla seriösa långivare gör oavsett val av olika banker.

Steg 1 – Kreditupplysning och Kreditbetyg
Sparlån beställer en kreditupplysning hos UC för att säkerställa att den som ansöker inte har några betalningsanmärkningar, bor i Sverige samt kontrollera att inkomst- och skuld-förhållanden stämmer mot de uppgifter som låntagaren angett. Varje låntagare erhåller också ett kreditbetyg, Risk-Score, som anger den statistiska sannolikheten för att låntagaren får problem att återbetala sina skulder. Risk-Score är något som Sparlån också delvis får genom just UC.

Steg 2 – Likviditetsbedömning
Sparlån gör också en bedömning av låntagarens likviditet, en sk ”kvar-att-leva-på-kalkyl”. Denna beräkning visar hur stort utrymme den tänkta låntagaren har kvar att betala lånekostnaderna med varje månad efter att övriga levnadsomkostnader för bla boende och barn. Låntagaren skall ha tillräckligt mycket pengar kvar till övriga kostnader varje månad.

Steg 3 – Nyckeltal
Sparlån gör sedan en helhetsbedömning om den aktuella  låntagaren anses kreditvärdig eller inte. Information ifrån kreditupplysningen, Risk Score och likviditetsbedömning sätts i förhållande till lånets storlek och önskad löptid (antal år låntagaren önskar att återbetala lånet på). Om låntagare anses ha förutsättningar att återbetala lånet inom avtalad löptid beviljas krediten.

Max lånebelopp som motsvarar din årsinkomst eller högst 15% därutöver
Avvikelsen får max vara 15 % mot den årsinkomst som UC visar för senaste skatteåret. Ansökningar med större avvikelse än 15 % ska kompletteras med lönespecifikation för de senaste två månaderna eller ett anställningsintyg undertecknat av dennes arbetsgivare.
 

Privatlån och blancolån för alla tillfällen

Privatlån utan säkerhet kallas också ibland för blancolån, vilket innebär att man inte behöver ha någon särskild säkerhet för lånet och pengarna använder man till det man själv önskar. Att låna pengar utan säkerhet i form av blancolån är i allmänhet lite dyrare än om man exempelvis köper en bostad och sätter bostaden som säkerhet för ett bolån och liknande. Inom kategorin privatlån och blancolån återfinner vi alla lån där ingen säkerhet krävs oavsett om det handlar om ett större lån, ett snabblån utan uc kontroll eller ett mer traditionellt smslån.
 

Privatlån online

Privatlån och blancolån för alla olika behov, svar direkt på skärmen

Snabblån online

Snabblån med ansökan online och svar direkt på skärmen. Extra snabbt med BankID

Billån online

Billån för dig som vill välja bil och köpa och sälja utifrån dina egna villkor

Samla lån

Samla lån och krediter genom skuldfinansiering för privatpersoner