Samla lån och krediter

Samla lån genom skuldfinansiering Samla lån genom skuldfinansiering

Skuldfinansiering innebär i korthet att en privatperson ansöker ett lån i syfte att samla lån och krediter man har sedan tidigare. Att omförhandla tidigare lån och samla ihop dem, är något som de flesta personer med lån och kreditkort bör göra någon gång då och då. Anledningen till det är enkel, eftersom de allra flesta personer kommer att tjäna upp till flera tusen kronor per månad på att samla lån och krediter hos en enda bank med lägre ränta. Har man flera lån sedan tidigare, varav man vill behålla något av dem med anledning av mycket goda villkor och låg ränta, går det också bra att göra.

Genom att gamla lån och krediter som man har sedan tidigare går det att spara mycket pengar i form av räntor och avgifter men det är också möjligt att få ner sina månatliga kostnader för lån och krediter så att man får mer pengar över till annat varje månad.

Många gör ny ansökan lite då och då för att försäkra sig om att man alltid har de bästa lånen som finns att tillgå. Behöver du hjälp med att räkna på hur du ska göra för att samla lån så finns exempel på hur du skall räkna för att samla lån.
 

Banker som hjälper skuldsatta att få ner sina räntekostnader

Att samla lån och krediter innebär att det finns banker som hjälper skuldsatta att få ner sina lånekostnader och omförhandla räntan på lån utan säkerhet. Här finns banker som är särskilt lämpliga för dig som vill spara in pengar genom lägre lånekostnader.
Vi är opartiska och därför är lånen sorterade i alfabetisk ordning.
 

Samla lån för att få mer pengar över till annat

Genom att samla lån kan många spara flera tusen kronor per månad och få mer pengar över till annat. Varför betala mer än nödvändigt i exempelvis räntor och avgifter när bankerna skall slåss om att få ha just dig som kund? Ja för det är just konkurrensen mellan olika banker som du ska dra nytta av när du vill spara pengar på att samla dina lån hos en och samma bank. Många gör faktiskt detta regelbundet bara för att kolla upp att de har de bästa och billigaste privatlånen. Om man ansöker om lån är man inte tvungen att sedan godkänna det och de villkor man erbjuds utan det är faktiskt fullt möjligt att tacka nej om man inte anser att erbjudandet om lån är tillräckligt bra.

Att samla lån för att på så sätt sänka sina kostnader för lån och krediter är alltid rätt sak att göra eftersom räntor och avgifter är vad dina lån och krediter faktiskt kostar dig. Själva amorteringen skall ju göras oavsett vilken bank eller långivare du har men du kan påverka vad lånet kostar dig genom att ta ett lån som har bäst villkor och låg ränta.

Vi kan också varmt rekommendera vår samarbetspartner som är specialiserad på skuldfinansiering för privatpersoner.
 

Samla lån trots många förfrågningar hos uc (Upplysningscentralen)

Som tur är finns det möjligheter att samla lån trots många förfrågningar hos uc. Det gäller bara att vända sig till rätt långivare eller bank och det finns banker online som inte ger automatiskt avslag enbart på grund av många tidigare förfrågningar hos uc. Det som är svårt att veta är vilka banker som använder sig av uc kontroll och vilka som inte gör det. Dessutom för att problematisera ytterligare så är det svår att som privatperson veta vilka lån som är "stränga" i sina kreditbedömningar och vilka som kan ge lån även om man fått nej från en eller flera andra banker.

På de sidor vi visar och den information vi har om olika banker, anges ofta huruvida det är en "tolerant" bank eller inte vad det gäller många förfrågningar hos uc. Uppgifterna baseras på erfarenheter som de låntagare vi varit i kontakt med har lämnat utifrån antal förfrågningar och andra personliga förhållanden därför är det inte säkert att just du får godkänt lån bara för att vi anger att banken ger lån trots många förfrågningar. Alla kreditbedömningar sker utifrån en sammavägning av olika fakta som ger en bild av din kreditvärdighet.
 

Samla lån trots låg eller dålig kreditvärdighet

En privatpersons kreditvärdighet avgörs av en sammanvägning av olika fakta kring personens ekonomiska situation. Kort sagt är det en bedömning av huruvida en person ser ut att klara av att återbetala sina skulder eller inte. Det är i första hand inkomst, förväntade utgifter, kredithistorik och eventuella tidigare misskötta ekonomiskt relaterade händelser såsom betalningsanmärkningar och annat som vägs in i bedömningen. Ibland spelar antalet uc kontroller roll i sammanhanget och då behöver man söka lån hos en bank eller långivare som är lite mer generösa i sin kreditbedömning.

Det kan ibland vara så att man har så låg kreditvärdighet att lån utan uc kontroll är den enda utvägen för att kunna bli godkänd för ett lån medan det finns gott om långivare både med och utan uc kontroll som kan låna ut pengar även till personer som har låg kreditvärdighet med anledning av tidigare betalningsanmärkning. Däremot finns inga blancolån för personer med skuld hos Kronofogdemyndigheten. Ett fåtal banker erbjuder lån till personer med skuldsaldo hos Kronofogden men då krävs säkerhet i form av att man äger en bostad som kan sättas som säkerhet för lånet.
 

Samla lån med betalninganmärkning

Det finns möjlihet att samla lån med betalningsanmärkning under förutsättning att man numera sköter sin ekonomi. Gamla betalningsanmärkningar ligger i allmänhet kvar hos kreditupplysningsföretagen i ca 3 år och därför behöver det inte nödvändigtvis innebära att bara för att man har betalningsanmärkning sedan tidigare, kan man inte sköta sin ekonomi nu. Det är tur att många banker insett detta eftersom även en person med betalningsanmärkning kan ha behov av att låna pengar till något särskilt eller att låna pengar för att samla lån och därmed få en bättre privatekonomisk situation.
 

Skuldfinansiering för bättre ekonomi

Att samla lån kallas också för skuldfinansiering och kan för många vara den enklaste utvägen för ett friare liv utan att ständigt oroa sig för sin ekonomi. Många blandar helt felaktigt ihop skuldfinansiering och skuldsanering, vilket är en helt annan sak.

Skuldfinansiering är ett relativt enkelt sätt att komma på fötter och minska sina månatliga utgifter som är relaterade till lån och krediter medan skuldsanering är något man ansöker om när det faktiskt inte löser sig ens genom att samla lån. Skuldsanering är en mycket allvarlig privatekonomisk händelse och det är förhållandevis få människor som godkänns för skuldsanering.

Skuldsanering innebär dessutom ett totalt utlämnande av sig själv och sin familjs ekonomiska förhållanden och man får leva på knappa marginaler prexis på existensminimum i många år framöver. Vi vill rekommendera att alltid försöka lösa sin ekonomiska situation genom skuldfinansiering innan man ser sig om efter andra lösningar. Dessutom är det mycket svårt att få skuldsanering och ännu svårare om man inte redan vid ansökningstillfället har gjort precis allt som står i ens makt att lösa situationen på egen hand.
 

Så här gör man för att samla lån - förberedelser

Samla lån på ett övertänkt sätt genom att först räkna ut vilken typ av lån du behöver söka.

Detta kan av vissa vara att anse som basfakta men eftersom långt ifrån alla har erfarenhet av att samla lån genom skuldfinansiering så vill vi ge grunderna för hur man går tillväga när man tänker samla lån. Gör en uträkning för att samla lån så du vet vad det är för typ av lån, lånebelopp och hur mycket det nya lånet får kosta per månad.

  1. Ta fram dina räkningar för de lån och krediter du har idag
  2. Gör en lista där du förutom att anteckna din totala skuld för varje lån eller kredit även skriver upp vad du betalar varje månad i amortering, ränta och avgifter
  3. Räkna ut hur mycket du betalar varje månad totalt
Gör en uträkning enligt nedanstående exempel för att skapa dig en bild av hur din situation ser ut idag vad det gäller kostnader för lån och krediter. Vet du  inte de exakta beloppen så skriv in ungefärliga belopp, de kommer ändå att ge dig en bra fingervisning om hur ditt kostnadsläge för lån ser ut och vilka behov du har när du ska samla lån.
 
Räkna på att samla lån - förberedelser

Samla lån - vilket är ditt viktigaste syfte

När du skaffat dig en bild av hur din situation med befintliga lån och krediter ser ut är det dags att bestämma sig för det huvudsakliga syftet med att samla lån.

Att sänka kostnaderna med bibehållen amorteringstakt
Självklart är det allra bästa om du både kan sänka månadskostnaden (som i exemplet ovan är 5513 kr per månad) samtidigt som du sänker den den som består av ränta och avgifter (som i exemplet ovan är 1613 kr per månad) och bibehåller en hög amorteringstakt (i exemplet är det 3900 kr per mån). Om du endast är intresserad av att samla lån under förutsättning att du får lägre ränta och avgifter men vill amortera samma belopp, är det ett lån på totalt 173000 kr du söker där den sammanlagda räntan och avgifterna är lägre än 1613 kr per månad.

Om du samlar lån på det sättet kommer du att få en lägre månadskostnad medan du ändå amorterar lika mycket och blir skuldfri lika snabbt som om du hade behållt de befintliga lånen och krediterna. Här finns rena pengar att tjäna på själva kostnaderna för lånen du har.

Att sänka det totala månadsbeloppet oavsett ränta och återbetalningstid
Att sänka det totala månadsbeloppet oavsett om det innebär att det tar längre tid att bli skuldfri och att räntan i det långa loppet kanske blir högre är nog ändå det vanligaste eftersom många är ute efter att få mer pengar över i plånboken i det korta perspektivet. Kanske är det en livssituation som gör att man just för tillfället behöver mer tid på sig att återbetala lånen och det viktigaste just nu är att få mer pengar över till annat varje månad.

Utifrån exemplet ovan skulle det innebära följande: Du vill samla lån som motsvarar den totala skulden (i exemplet 173000 kr) men som ger en total månadskostnad som är lägre än 5513 kr (i exemplet), vilket bör vara en relativt enkel sak att göra. Allt under förutsättning att du har någon form av regelbunden inkomst och att du har ordning på din ekonomi i övrigt.

Det går alltid att lösa lånet i förtid eller göra extra inbetalningar utan extra kostnader senare om din ekonomi förändras till det bättre och du vill avbetala lånet snabbare och på det sättet även sänka dina totala räntekostnader.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2020-03-28.