Privatlån utan säkerhet

Små och stora lån till privatpersoner utan krav på säkerhet

Privatlån utan säkerhet

Man kan ansöka om både större och mindre privatlån utan säkerhet online. De här lånen kallas även för blancolån och privatlån utan säkerhet och blancolån är med andra ord precis samma sak. I princip alla lån ger svar direkt på skärmen om huruvida ditt lån blivit godkänt eller inte. Vissa långivare ger automatisk avslag om du har många förfrågningar hos UC (upplysningscentralen) och då bör du pröva ett lån där det framgår att många förfrågningar hos UC inte behöver vara ett hinder alternativt ansöka om lån som inte använder UC över huvud taget.

Privatlån utan säkerhet - ett lån utan krav på investering

Som namnet antyder är ett privatlån utan säkerhet ett lån man tar utan att det krävs någon särskild säkerhet för lånet. Givet att du uppfyller de övriga krav som ställs på dig som låntagare, kan du enkelt ansöka om privatlån utan säkerhet i olika storlekar.

Lån utan säkerhet skiljer sig med andra ord från från exempelvis när du ansöker om ett bolån med bostaden som säkerhet eller vissa av de billån du kan ta med själva bilen som säkerhet. Rent konkret innebär det att om du inte betalar ditt lån har banken eller långivaren ingen säkerhet i form av egendom att avkräva dig. Just av det skälet är lån utan säkerhet ofta lite dyrare i ränta än lån där du lämnar någon form av egendom som säkerhet för lånet. Det är inga konstigheter med det eftersom banken eller långivaren tar en större risk än om det finns någon form av säkerhet för lånet som banken kan ta i anspråk om du inte skulle betala tillbaka lånet enligt överenskommelse.

Det finns rena konsumtionslån för ändamålet då du bara väntar på att få in inkomster från annat håll men inte vill vänta på att göra själva inköpen och därmed lånar pengar för att finansiera dina köp i det korta perspektivet.

Ett privatlån utan säkerhet eller även kallade blancolån, kan vara allt från ett större lån på upp till 600 000 kr till mindre lån på några 100-lappar eller 1000-lappar. Privatlån utan säkerhet finns för olika kategorier av låntagare och för olika tillfällen. Ett privatlån är till skillnad mot företagslån ett lån som en privatperson tar för att finansiera olika typer av behov eller inköp. Det handlar alltså inte om att man lånar pengar av en annan privatperson. Den typen av lån kallas för övrigt P2P lån och avser lån mellan privatpersoner, ofta med en mellanhand eller en sorts låneförmedlare som tar hand om det administrativa.

Blancolån - vad är ett blancolån egentligen?

Den här typen av privata lån utan säkerhet kallas också blankolån eller blancolån och kommer från begreppet "att låna in blanko". Egentligen är detta konstigt eftersom "in blanko" egentligen betyder "utan påskrift" men ordet syftar till att visa att det inte finns någon säkerhet. Numera är det ganska få som kallar privatlån utan säkerhet för blancolån även om det är benämningen på en och samma sak. Ett blancolån är nämligen helt enkelt samma sak som ett lån utan säkerhet vilket helt kort betyder att man inte behöver ha någon säkerhet för lånet.

Villkor och krav för att låna utan säkerhet

Varje enskild bank och kreditföretag, bestämmer själva vilka villkor och krav de ställer för att låna pengar hos dem. Att låna pengar utan säkerhet, ställer lite högre krav på dig som låntagare eftersom banken tar en större risk. För att över huvud taget kunna teckna avtal som innebär ekonomiska åtaganden, måste du ha fyllt 18 år och inte vara omyndigförklarad.
Vilka åldersgränser, inkomstkrav och övriga villkor för att få låna pengar anger varje långivare för sina varumärken.

I vissa fall krävs en viss nivå på din årsinkomst eller att du har fast anställning men det varierar mycket beroende på vilken typ av lån du söker och även vilken bank eller kreditföretag du vänder dig till. I de allra flesta fall krävs att du är bosatt och skriven i Sverige, vilket du kan utgå ifrån oavsett om du är svensk medborgare eller inte. Att låna pengar på ett ansvarsfullt sätt, är alltid ett krav som ställs på dig som låntagare. Det betyder att du själv ansvarar för att inte låna mer pengar än du med all säkerhet vet att du kommer att kunna betala tillbaka. Självklart kan det inträffa oförutsedda händelser som påverkar din betalningsförmåga längre fram i tiden men du ska utifrån vad du känner till idag, klara av att återbetala lånet i enlighet med den överenskommelse du och långivaren kommer att ha mellan er.

Ansökan om privatlån utan säkerhet online

När du ansöker om ett privatlån utan krav på säkerhet online, gör du det genom att fylla i ett enkelt formulär som du sedan signerar och skickar iväg till den bank eller det kreditföretag som du valt att ansöka hos. Det handlar om grundläggande uppgifter såsom önskat lånebelopp, önskad löptid, din ekonomiska situation gällande inkomster och utgifter och ibland även andra frågor. Även om vissa långivare kommer att ha en fråga som handlar om vad du ska använda pengarna till, har det knappast någon betydelse eftersom det är ett lån utan krav på säkerhet. Många långivare ställer den frågan enbart i undersökningssyfte för att föra statistik på vad deras låntagare använder pengarna till. I vissa fall om du är överskuldsatt, kan svaret på en sådan fråga vägas in i den totala kreditbedömningen.

När du skickat iväg din ansökan görs en automatiserad kreditbedömning där uppgifterna du själv lämnat, vägs samman med de uppgifter som framkommer i den kreditupplysning som kreditföretaget kommer att beställa. Vill du ta ett privatlån utan kreditupplysning hos UC, ska du vara noga med att säkerställa att det lån du söker inte använder UC för sina kreditupplysningar. I normala fall går kreditbedömningen väldigt snabbt och du får oftast svar direkt på skärmen om ditt lån blivit godkänt eller inte. Ibland behöver du signera ytterligare ett avtal men det är ganska sällsynt. Om ditt lån blir godkänt och du har lämnat korrekt bankkonto till långivaren, betalas dina pengar ut i anslutning till att lånet blivit godkänt. Det är vanligt att du kan få pengarna redan samma dag som din ansökan godkändes, särskilt om du sökt ett mindre snabblån. För stora lån kan det ibland ta upp till 2-3 bankdagar innan du ser pengarna på ditt bankkonto.

Privatlån och kreditbedömning

Alla seriösa långivare och banker gör alltid någon form av kreditbedömning innan de godkänner dig som låntagare. I de allra flesta fall består kreditbedömningen av en helhetsbild av din ekonomiska situation utifrån ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan, i kombination med en kreditupplysning från något av de vanligaste kreditupplysningsföretagen.

I Sverige är UC (Upplysningscentralen), Bisnode och Creditsafe några av de allra största inom området kreditupplysningar. Kreditupplysningarna skiljer sig åt mellan dessa företag och även graden av påverkan på din framtida kreditvärdighet. Om du skall låna pengar får du alltså räkna med att det kommer att göras en kreditupplysning men att de har lite olika fokus och innehåll samt att de registreras/sparas/visas på olika sätt beroende på vilket företag den bank du tänker låna pengar av använder.

Långivaren kommer i en förenklad kreditupplysning utan UC, kunna se din deklarerade inkomst, ditt civilstånd, din bostadsadress och hur mycket ränta du betalat för lån och krediter föregående år. Om långivaren begär in mer omfattande information genom UC, kommer de även att kunna se hur stora skulder du har sedan tidigare, hur många och när UC kontroller beställts och av vem. Uppgifter som inte syns i kreditupplysningar är bland annat vilken arbetsgivare du har, hur mycket din nya lön är sedan din senaste deklaration, hur stor din hyra är och många andra saker som är personligt relaterade. En kreditupplysning syftar till att ge den som ska låna ut pengar till dig, en uppfattning om din förmåga att betala tillbaka de pengar du tänker låna. Att det finns privatlån och blancolån helt utan kreditkontroll är en myt. Alla långivare gör någon form av kreditbedömning oavsett vilken sorts lån du ansöker om.

Privatån utan UC kontroll

Det vanligaste man ser i olika sammanhang när det gäller kreditupplysning är att många privatpersoner efterfrågar lån utan uc kontroll. Med detta menas att man söker efter lån där långivaren inte använder sig av uc kontroll. En uc kontroll är en kreditupplysning som inhämtas specifikt från företaget UC (Upplysningscentralen).

Låneföretag som inte gör uc kontroll använder sig istället oftast av Bisnode eller Creditsafe som är andra kreditupplysningsföretag. En UC kontroll påverkar din framtida kreditvärdighet negativt i de fall du har tänkt att söka andra lån eller krediter inom de närmsta 12 månaderna. För varje uc kontroll som görs, sänks nämligen din kreditvärdighet. Så är inte fallet med de kreditupplysningar som lämnas av Bisnode och Creditsafe, varför lån med kreditupplysning genom dem är att rekommendera om du vill skona din kreditvärdighet.

Med anledning av att uc kontroll påverkar kreditvärdigheten negativt, är det många som vill söka lån utan uc kontroll och ibland kan det också vara så att personer som redan har många förfrågningar hos uc också har svårt att få lån och därför söker lån utan uc istället. Lån utan uc kontroll återfinns i allmänhet i kategorin snabblån även om det bland snabblån även finns andra lån som faktiskt använder sig av uc kontroll.

Privatlån trots betalningsanmärkning

Det finns en del privatlån man kan få trots betalningsanmärkning. När man söker lån med betalningsanmärkning får man i allmänhet ofta lite sämre villkor än om man inte har någon betalningsanmärkning. Detta beror på att ju sämre kreditvärdighet man har, desto större risk tar den bank eller långivaren som lånar ut pengar. Det finns lån utan säkerhet även för personer med betalningsanmärkning men har man skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten minskar möjligheten att låna pengar drastiskt. Låna pengar med betalningsanmärkning kräver att man väljer bank eller långivare noga och försäkrar sig om att just den banken eller långivaren är beredda att godkänna lån trots betalningsanmärkningar.

Privatlån med skuld hos Kronofogdemyndigheten

Har man försatt sig i en situation med skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är det mycket svårt att få ett lån. Det finns i princip nästan inga långivare och banker som lånar ut pengar utan säkerhet om det finns skulder hos Kronofogdemyndigheten. Den som ägen en bostad kan pröva att söka lån med bostaden som säkerhet genom så kallade omstartslån men det är fortfarande väldigt svårt att bli godkänd för lån. Den som har skuld hos Kronofogdemyndigheten bör istället försöka betala av skulden hos Kronofogdemyndigheten och därefter ökar möjligheten att få ett lån utan säkerhet igen. Är man osäker på hur man ska planera för att bli skuldfri hos Kronofodgemyndigheten finns oftast en ekonomisk rådgivare på den kommun som du är bosatt i. Ofta finns information om kommunens ekonomiska rådgivare, på kommunens hemsida.

Kostnader för privatlån utan säkerhet - ränta, amortering och avgifter

När man pratar om kostnader för små och stora blancolån och huruvida det finns billiga privatlån utan säkerhet är det i första hand själva kostnaden i form av ränta och avgifter man avser.

Ett lån består i allmänhet av olika delar, nämligen amortering, ränta och eventuella avgifter. Dessa delar tillsammans, utgör det belopp du skall betala till banken eller långivaren och även om alla delar kan variera i storlek så är de i princip ofrånkomliga, förutom de eventuella avgifterna som varierar kraftigt huruvida banken eller långivaren tar ut avgifter eller inte.

Ett lån är generellt att betrakta som billigt om räntan är låg. Räntan utgörs av en procentuell andel av innestående skuld och varierar kraftigt mellan olika typer av lån men också utifrån vilken individuellt satt ränta just du kan få. Låg ränta och låga eller helst inga övriga avgifter, är alltså bra och ska inte förväxlas med amorteringsdelen av lånet. Att låna med någon form av säkerhet för lånet innebär i många fall något lägre ränta men nackdelen är att man binder upp sig och sina ägodelar till lånet medan blancolån utan säkerhet ger en frihet att själv bestämma över sina pengar och ägodelar i övrigt.

Samla lån och krediter

Skuldfinansiering innebär i korthet att en privatperson ansöker ett lån i syfte att samla lån och krediter man har sedan tidigare. Att omförhandla tidigare lån och samla ihop dem, är något som de flesta personer med lån och kreditkort bör göra någon gång då och då. Anledningen till det är enkel, eftersom de allra flesta personer kommer att tjäna upp till flera tusen kronor per månad på att samla lån och krediter hos en enda bank med lägre ränta. Har man flera lån sedan tidigare, varav man vill behålla något av dem med anledning av mycket goda villkor och låg ränta, går det också bra att göra.

Genom att gamla lån och krediter som man har sedan tidigare går det att spara mycket pengar i form av räntor och avgifter men det är också möjligt att få ner sina månatliga kostnader för lån och krediter så att man får mer pengar över till annat varje månad. Många gör ny ansökan lite då och då för att försäkra sig om att man alltid har de bästa lånen som finns att tillgå.

Samla lån för att få mer pengar över till annat

Genom att samla lån kan många spara flera tusen kronor per månad och få mer pengar över till annat. Varför betala mer än nödvändigt i exempelvis räntor och avgifter när bankerna skall slåss om att få ha just dig som kund? Ja för det är just konkurrensen mellan olika banker som du ska dra nytta av när du vill spara pengar på att samla dina lån hos en och samma bank. Många gör faktiskt detta regelbundet bara för att kolla upp att de har de bästa och billigaste privatlånen. Om man ansöker om lån är man inte tvungen att sedan godkänna det och de villkor man erbjuds utan det är faktiskt fullt möjligt att tacka nej om man inte anser att erbjudandet om lån är tillräckligt bra.Att samla lån för att på så sätt sänka sina kostnader för lån och krediter är alltid rätt sak att göra eftersom räntor och avgifter är vad dina lån och krediter faktiskt kostar dig. Själva amorteringen skall ju göras oavsett vilken bank eller långivare du har men du kan påverka vad lånet kostar dig genom att ta ett lån som har bäst villkor och låg ränta.

Så här gör man för att samla lån - förberedelser

Samla lån på ett övertänkt sätt genom att först räkna ut vilken typ av lån du behöver söka.Detta kan av vissa vara att anse som basfakta men eftersom långt ifrån alla har erfarenhet av att samla lån genom skuldfinansiering så vill vi ge grunderna för hur man går tillväga när man tänker samla lån. Gör en uträkning för att samla lån så du vet vad det är för typ av lån, lånebelopp och hur mycket det nya lånet får kosta per månad.

  1. Ta fram dina räkningar för de lån och krediter du har idag
  2. Gör en lista där du förutom att anteckna din totala skuld för varje lån eller kredit även skriver upp vad du betalar varje månad i amortering, ränta och avgifter
  3. Räkna ut hur mycket du betalar varje månad totalt
Gör en uträkning enligt nedanstående exempel för att skapa dig en bild av hur din situation ser ut idag vad det gäller kostnader för lån och krediter. Vet du inte de exakta beloppen så skriv in ungefärliga belopp, de kommer ändå att ge dig en bra fingervisning om hur ditt kostnadsläge för lån ser ut och vilka behov du har när du ska samla lån.

Samla lån - vilket är ditt viktigaste syfte

När du skaffat dig en bild av hur din situation med befintliga lån och krediter ser ut är det dags att bestämma sig för det huvudsakliga syftet med att samla lån.

Att sänka kostnaderna med bibehållen amorteringstakt
Självklart är det allra bästa om du både kan sänka månadskostnaden (som i exemplet ovan är 5513 kr per månad) samtidigt som du sänker den den som består av ränta och avgifter (som i exemplet ovan är 1613 kr per månad) och bibehåller en hög amorteringstakt (i exemplet är det 3900 kr per mån). Om du endast är intresserad av att samla lån under förutsättning att du får lägre ränta och avgifter men vill amortera samma belopp, är det ett lån på totalt 173000 kr du söker där den sammanlagda räntan och avgifterna är lägre än 1613 kr per månad.Om du samlar lån på det sättet kommer du att få en lägre månadskostnad medan du ändå amorterar lika mycket och blir skuldfri lika snabbt som om du hade behållit de befintliga lånen och krediterna. Här finns rena pengar att tjäna på själva kostnaderna för lånen du har.

Att sänka det totala månadsbeloppet oavsett ränta och återbetalningstid
Att sänka det totala månadsbeloppet oavsett om det innebär att det tar längre tid att bli skuldfri och att räntan i det långa loppet kanske blir högre är nog ändå det vanligaste eftersom många är ute efter att få mer pengar över i plånboken i det korta perspektivet. Kanske är det en livssituation som gör att man just för tillfället behöver mer tid på sig att återbetala lånen och det viktigaste just nu är att få mer pengar över till annat varje månad.Utifrån exemplet ovan skulle det innebära följande: Du vill samla lån som motsvarar den totala skulden (i exemplet 173000 kr) men som ger en total månadskostnad som är lägre än 5513 kr (i exemplet), vilket bör vara en relativt enkel sak att göra. Allt under förutsättning att du har någon form av regelbunden inkomst och att du har ordning på din ekonomi i övrigt.Det går alltid att lösa lånet i förtid eller göra extra inbetalningar utan extra kostnader senare om din ekonomi förändras till det bättre och du vill avbetala lånet snabbare och på det sättet även sänka dina totala räntekostnader.

Svenska banker online tillhandahåller information om banker och andra långivare
som är verksamma i Sverige och står under tillsyn av finansinspektionen.
Privatlån utan säkerhet och förmånliga företagslån i alla storlekar.

All rights reserved © svenska-banker.se 2015.
 

Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!